France Telecom obniżył widełki ceny akcji Orange

W zbliżającej się ofercie publicznej FT obniżył widełki ceny emisyjnej akcji swojego operatora telefonii komórkowej Orange do 9,5-11 EUR z 11,5-13,5 EUR.

Tym samym wartość całej subskrypcji spadnie maksymalnie o 10 mld EUR. France Telekom wycenia obecnie wartość Orange na 45,6- 52,8 mld EUR.

Po opublikowaniu tej informacji kurs największego francuskiego operatora spadł o ponad 5%. France Telecom oświadczył również, że zamknięcie oferty dla inwestorów indywidualnych zostanie opóźnione o jeden dzień i zakończy się 9 lutego br.

Decyzja FT jest niekorzystna dla innych europejskich spółek telekomunikacyjnych, które, aby zredukować ogromne zadłużenie, również chcą przeprowadzić oferty publiczne akcji swoich działów komórkowych.