Every year, collectors and enthusiasts wonder what Products Rolex will launch, and the extra months of speculation have only magnified the process this year. New are always exciting, but it seems to be forgotten that the brand also discontinues a few models each year - and the most important tend to be those that are removed from the catalogue.

Forum IAB 2007: Alain Heureux - prezes IAB Europe

Alain Heureux, Belg, prezes IAB Europe, był jednym z prelegentów Forum IAB 2007. Alain mówi o tym jak funkcjonuje europejskie IAB i do czego jest potrzebne. Opowiada o takich kwestiach jak lobbing w Parlamencie Europejskim, organizacja grup roboczych, czy wyznaczanie standardów w mediach interaktywnych.

Zapraszamy do zapoznania się z materiałem wideo.