Forrester: pilnie potrzebna lepsza definicja cloud computing

Firma badawcza przygotowała raport, w którym zawarła przegląd różnych typów technologii cloud dziś dostępnych. Forrester uważa, że biznes przystępujący do projektów typu cloud, powinien mieć lepszą świadomość istnienia różnych typów "chmur".

W raporcie "Cloud Computing Q3", Forrester Research definiuje 11 kategorii usług, które można zaliczyć do jednej z trzech klas cloud services: oprogramowanie wynajmowane, usługi aplikacyjne pozwalające projektantom na budowanie różnych platform i usługi infrastruktury.

Autor raportu, analityk Forrester James Staten, stwierdza, że dostawcy usług wprowadzają duże zamieszanie nadużywając terminu cloud. Forrester próbuje rozróżniać prawdziwe usługi cloud od tych na wyrost nazywanych usługami cloud. Prawdziwa usługa cloud ma według Forrester dwie cechy: zawiera pewne elementy samoobsługi w zakresie doboru mechanizmów usługi, a jej wykorzystanie rozliczane jest w modelu "pay-per-use". Wielu dostawców twierdzi, iż dostarcza usługi typu cloud, ale ich oferta zawiera tylko jeden z tych elementów.

Są jednak firmy, które właściwie pojmują naturę cloud computing i oferują prawdziwe cloud services. Do takich Forrester zalicza m.in. Amazon i Savvis.