Forrester: korporacyjne blogi nie przyciągają klientów

Nowy raport firmy Forrester Research odkrywa, że większość korporacyjnych blogów nie angażuje klientów do rozmowy na temat trendów i produktów firmy.

Zmalała również liczba nowozakładanych blogów. W 2006 roku, Forrester naliczył 36 firm, które promowały korporacyjny blog na swoich publicznych stronach. W 2007 r. liczba ta spadła do 19 blogów.

Dlaczego nie powstają nowe blogi?

Blogom które już istnieją nie udaje się przyciągnąć czytelników. Jako przyczynę braku zainteresowania blogami, Forrester wskazuje kontent. Z 90 przedsiębiorstw z blogami, które przeanalizowano, 71% publikowało łatwe tematy o biznesie i funkcjonowaniu firmy. Tylko 16% z nich umieszczało na blogach umiarkowanie personalne sprawy, a 13% preferowało personalne anegdoty.

Około 56% badanych blogów cytowało beznamiętnie komunikaty firmowe lub poglądy dyrektora. Dobrym wyznacznikiem oceny tych blogów może być ilość zostawianych tam komentarzy. W przypadku blisko 58% blogów, na jeden komentarz przypadał jeden wpis lub wcale. 16% otrzymywało jeden komentarz, a 13% miało więcej niż jeden komentarz przy wpisie.

Rady dla firmowych blogerów

Forrester stwierdza, że większość blogów czyta się jak "wymęczone, odgrzewane informacje prasowe". Aby pokonać ten problem, firmowi blogerzy powinni zacząć komunikować się z czytelnikami. Powinni mieć również generalny zamysł, w jakim kierunku zmierza blog i w jakiej tematyce się dokładnie obraca. Aby zaangażować czytelników potrzeba czegoś więcej niż tekstu - blogi potrzebują różnych form multimedialnych (np. filmików).