Flash piąty trafił pod strzechy

Według badania przeprowadzonego wśród polskich internautów przez firmę Global eMarketing, 96% z nich zainstalowało na swoim komputerze plug-in do Flash’a. Ostatnia, szósta wersja wtyczki nadal przegrywa pod względem popularności z wersjami wcześniejszymi.

Najpowszechniej wykorzystywana jest obecnie wersja piąta wtyczki. Wersja szósta (MX) wyraźnie przegrywa pod względem popularności wśród użytkowników wszystkich systemów operacyjnych.

Wśród posiadaczy Windowsów, popularność wersji piątej jest o ponad połowę większa niż wersji 6 – odpowiednio 60% do 30%. Wcześniejsze wersje ma zainstalowane w sumie 4,5% użytkowników. Podobnie jest wśród użytkowników MacOS’a: wersji piątej używa 45%. Z wersji szóstej korzysta jednak już tylko 17%, mniej nawet niż z wersji czwartej (25%). Z kolei wśród użytkowników Flasha wyposażonych w komputery pracujące pod kontrolą systemu Linux, zdecydowanie najpopularniejsza jest wersja czwarta: wykorzystuje ją ponad 60% ankietowanych, a jedynie 21% używa piątej wersji wtyczki. 7% wykorzystuje nadal trzecią wersję. Jak wynika z raportu – w badanej grupie osób wykorzystujących Linuksa nie znalazł się żaden posiadacz szóstej wersji wtyczki.

Z formatu i programu opracowanego przez firmę Macromedia w ogóle nie korzysta 4% użytkowników Windows; bez instalacji wtyczki obywa się też 12% użytkowników i 11% posiadaczy komputerów z Linuksem.

Duża popularność wersji piątej, zwłaszcza wśród użytkowników Windows, wynika z faktu, że jest ona instalowana domyślnie z większością Windows (Windows 98, ME, XP). Natomiast mniejsze wykorzystanie wersji MX łączy się z tym, że jest to wersja najnowsza, nie dość jeszcze upowszechniona w Sieci.

Badanie objęło 20 tys. internautów. Dane zostały zgromadzone poprzez sprawdzanie wersji plug-in'a do Flasha na komputerze użytkownika w momencie, kiedy wyświetlany był pop-under emitowany przez Global eMarketing.