Fiskus dobierze się do zakupów grupowych?

Portale zakupów grupowych stają się coraz bardziej popularne. Nic więc dziwnego, że ich przychody stały się przedmiotem zainteresowania fiskusa.

Serwisy z zakupami grupowymi oferują zniżki na określoną kwotę lub usługę. Kupon ma wyznaczoną wartość do wykorzystania w pewnym czasie u partnera programu z co najmniej 50 proc. zniżką. Zdarzają się także oferty, z ponad 90 proc. upustem.

Funkcjonowanie tego typu serwisów, wzbudziło wątpliwości organów podatkowych. Zniżki mają charakter promocji czasowej, kierowanej do nieograniczonego kręgu klientów. Fiskus chce aby portale zapłaciły podatek od marży zyskanej ze sprzedanych kuponów.

W tej sprawie istniały spore wątpliwości, które zostały rozwiane przez Izbę Skarbową w Katowicach. W interpretacji z 20 stycznia 2011 roku, Izba stwierdza, że przychodem podatnika (portalu) jest kwota prowizji otrzymanej przez dany portal sprzedaży grupowej od oferenta, pomniejszona o VAT. Kwota ta jest ostatecznym przysporzeniem otrzymanym przez podatnika.

Jeżeli portal zawarł z oferentem umowę jednorazową, jego przychód powstanie w momencie wykonania usługi. Jest to dzień, w którym zakończono prezentację oferty na portalu.

Nieco inaczej wygląda sytuacja w przypadku, gdy strony zawarły umowę stałą. Wtedy za datę powstania przychodu uznaje się ostatni dzień okresu rozliczeniowego określonego w ustawie bądź na wystawionej fakturze. Nie rzadziej jednak niż raz w roku.

Styczniowy raport PBI pokazał, że polscy internauci coraz chętniej korzystają z zakupów grupowych. W listopadzie 2010 r. na strony Groupon.pl i Gruper.pl weszło łącznie 3,2 mln użytkowników.