Fiskus dobierze się do zakupów grupowych?

Portale zakupów grupowych stają się coraz bardziej popularne. Nic więc dziwnego, że ich przychody stały się przedmiotem zainteresowania fiskusa.

Serwisy z zakupami grupowymi oferują zniżki na określoną kwotę lub usługę. Kupon ma wyznaczoną wartość do wykorzystania w pewnym czasie u partnera programu z co najmniej 50 proc. zniżką. Zdarzają się także oferty, z ponad 90 proc. upustem.

Funkcjonowanie tego typu serwisów, wzbudziło wątpliwości organów podatkowych. Zniżki mają charakter promocji czasowej, kierowanej do nieograniczonego kręgu klientów. Fiskus chce aby portale zapłaciły podatek

reklama
Zarabiaj w sieci – kompletny przewodnik od marży zyskanej ze sprzedanych kuponów.

W tej sprawie istniały spore wątpliwości, które zostały rozwiane przez Izbę Skarbową w Katowicach. W interpretacji z 20 stycznia 2011 roku, Izba stwierdza, że przychodem podatnika (portalu) jest kwota prowizji otrzymanej przez dany portal sprzedaży grupowej od oferenta, pomniejszona o VAT. Kwota ta jest ostatecznym przysporzeniem otrzymanym przez podatnika.

Jeżeli portal zawarł z oferentem umowę jednorazową, jego przychód powstanie w momencie wykonania usługi. Jest to dzień, w którym zakończono prezentację oferty na portalu.

Nieco inaczej wygląda sytuacja w przypadku, gdy strony zawarły umowę stałą. Wtedy za datę powstania przychodu uznaje się ostatni dzień okresu rozliczeniowego określonego w ustawie bądź na wystawionej fakturze. Nie rzadziej jednak niż raz w roku.

Styczniowy raport PBI pokazał, że polscy internauci coraz chętniej korzystają z zakupów grupowych. W listopadzie 2010 r. na strony Groupon.pl i Gruper.pl weszło łącznie 3,2 mln użytkowników.