Firmy bezsilne wobec wycieku danych przez pocztę elektroniczną

Wyniki najnowszych badań dotyczących bezpieczeństwa danych w środowiskach korporacyjnych wskazują, że blisko 94% firm jest bezsilnych wobec zjawiska wycieku poufnych danych przez pocztę elektroniczną.

Ankieta przeprowadzona wśród 125 menedżerów IT na terenie Wielkiej Brytanii na zlecenie firmy Mimecast wykazała, że tylko 6% respondentów było pewnych, iż wszelkie przypadki wysyłania poufnych informacji na zewnątrz firmy za pomocą poczty elektronicznej zostaną skutecznie wykryte i w porę powstrzymane.

Co ciekawe, 32% korporacji nie zdawałoby sobie nawet sprawy z faktu zaistnienia wycieku danych, a co za tym idzie, nie byłaby w stanie w porę zminimalizować powstałych w ten sposób szkód. Tymczasem 62% ankietowanych zapewnia, że udałoby im się zlokalizować źródło takiego wycieku.

Jak twierdzi specjalista ds. bezpieczeństwa z firmy Quocirca, wyniki badania nie są zaskoczeniem. Chodzi tu raczej o proceder nieświadomego przesyłania poufnych informacji niezabezpieczonym kanałem, niż działanie z premedytacją na szkodę swojego pracodawcy. Potwierdzają to wyniki innego badania przeprowadzonego na zlecenie firmy Infowatch, według którego 95% wycieków firmowych danych ma charakter przypadkowy.

Więcej informacji: Mimecast