Firma w społeczeństwie

World Bank Institute chce za pośrednictwem Internetu poznać opinię młodych ludzi z całego świata na temat roli wielkich firm we współczesnym życiu publicznym.

W ankiecie może wziąć udział każdy, kto odwiedzi adres: www.wbigf.org/manila/survey2.php3 . Najwięcej odpowiedzi nadeszło dotychczas z Europy oraz USA, od osób między 21 a 30 rokiem życia. 28% z nich uznało, że dla firmy największe znaczenie w odbiorze publicznym ma jej reputacja korporacyjna, zaś dla niemal 18% były to czynniki finansowe. Ponad połowa respondentów uważa, że do społecznych obowiązków korporacji należy zarówno płacenie podatków, tworzenie nowych miejsc pracy i przestrzeganie prawa, jak i podwyższanie standardów etycznych w biznesie oraz budowa lepszego społeczeństwa.

Jednak najczęstszą odpowiedzią na pytanie o główne zadanie wielkich firm w życiu publicznym, było wytwarzanie zysku, na drugim miejscu znalazło się zapewnienie opieki socjalnej pracownikom, na trzecim zaś ochrona środowiska naturalnego.

Młodych ludzi na całym świecie najbardziej niepokoi niestabilna sytuacja ekonomiczna oraz zanieczyszczenie środowiska, najmniej zaś naruszanie praw pracowników. Za największe błędy w polityce korporacyjnej 13,3% ankietowanych uznało nadmierne koncentrowanie się na krótkoterminowych celach i zyskach. Dla 10% zaś największą bolączką wielkich firm jest brak dobrze wyszkolonej kadry kierowniczej, która rozumiałaby potrzeby wprowadzenia w życie dobrych praktyk biznesowych.

Korporacjom opłaca się postępować zgodnie z zasadami etyki biznesowej oraz dbać o swój społeczny wizerunek, bowiem ponad połowa respondentów przyznała, że karze bądź nagradza (np. nie kupowaniem bądź kupowaniem ich produktów) firmy za ich postawę społeczną. Zaś 86% zwraca uwagę na udział korporacji w życiu publicznym kraju.