Every year, collectors and enthusiasts wonder what Products Rolex will launch, and the extra months of speculation have only magnified the process this year. New are always exciting, but it seems to be forgotten that the brand also discontinues a few models each year - and the most important tend to be those that are removed from the catalogue.

Finowie rezygnują z IE

Fiński Urząd Regulacji Komunikacji zaapelował do tamtejszych internautów, by do czasu załatania wykrytej niedawno luki w zabezpieczeniach Internet Expolrer, wstrzymali się od korzystania z tej przeglądarki. Mowa tu o błędzie związanym z nieprawidłową obsługą znacznika IFRAME - pływającej ramki.

Informację o błędzie opublikowała na początku listopada firma Secunia. 'Dziura' umożliwia umieszczenie w dokumencie HTML (np. stronie WWW) kodu, który spowoduje wystąpienie błędu przepełnienia bufora. Co ważne, na atak z wykorzystaniem tego mechanizmu podatny jest w pełni uaktualniony Internet Explorer - wyjątkiem jest sytuacja, w której przeglądarka zainstalowana jest w systemie Windows XP SP2 (więcej informacji na ten temat można znaleźć w tekście "IE - znów krytyczny błąd").

Fiński Urząd Regulacji Komunikacji nie zaproponował użytkownikom żadnej alternatywnej przeglądarki - w oświadczeniu wydanym przez instytucję zawarto jedynie ostrzeżenie, by do czasu załatania błędu związanego z obsługą IFRAME, internauci wstrzymali się od korzystania z Internet Explorera. Wcześniej podobne ostrzeżenie opublikowały m.in. polski i amerykański CERT (aczkolwiek ich alerty nie dotyczyły konkretnego błędu w przeglądarce, lecz ogólnych problemów z jej zabezpieczeniami).

Warto przypomnieć, że w Sieci pojawiły się już pierwsze robaki, wykorzystujące opisany powyżej błąd do infekowania komputerów - jednym z nich jest Bofra (pisaliśmy o nim szerzej w tekście "Robak Bofra wykorzystuje banery")