Finał konfliktu właścicielskiego WP.pl już za miesiąc?

Najprawdopodobniej w następnym miesiącu dojdzie do zwołania zgromadzenia wierzycieli, które zadecyduje o tym, w czyje ręce trafi Wirtualna Polska. Głosowane będą dwie propozycje układowe: akcjonariuszy mniejszościowych oraz spółki PWM. Tym samym jest szansa, że na początku przyszłego roku zakończy się wielomiesięczny konflikt właścicielski spółki.

Lista wierzytelności spółki Wirtualna Polska trafiła do sądu. Jeśli nie będzie żadnych protestów, po miesiącu od zatwierdzenia listy dojdzie do zwołania zgromadzenia wierzycieli, którzy będą głosować nad układem mającym wpływ na przyszłość portalu.

Podczas głosowania pierwsza przyjęta przez wierzycieli propozycja zakończy proces układowy, tzn. kolejna propozycja nie będzie już głosowana. Układ zatwierdzi sąd.

Jak poinformował Wojciech Reguła, zarządca WP, do chwili obecnej zostały zgłoszone dwie propozycje układowe - wierzycieli: Macieja Grabskiego i Jacka Kawalca oraz propozycja Wirtualnej Polski S.A., reprezentowanej przez były zarząd, czyli Marka Borzestowskiego i Zenona Bekera.

Obie propozycje zakładają układ likwidacyjny czyli przejęcie przedsiębiorstwa spółki - portalu WP.PL przez jeden z dwóch podmiotów w zamian za spłatę wierzycieli.

Sytuacja finansowa przedsiębiorstwa jest stabilna. W okresie od września do listopada WP uzyskała pozytywny wynik EBITDA i planuje w nadchodzącym 2005 roku utrzymanie tego wskaźnika na dodatnim poziomie.