Faktura przez Internet

System Elektronicznej Prezentacji i Płatności Rachunków opracowany przez spółkę BillNet, rozpoczął działanie na skalę komercyjną. Od ub.r. trwały testy systemu umożliwiającego przeglądanie i opłacanie przez Internet dowolnie zdefiniowanych wcześniej rachunków.

Faktury w formie elektronicznej zostały już przez ich wystawców rozesłane do pierwszej grupy klientów. Odbywa się to na zasadzie, że wystawca rachunków generuje dla swoich klientów rachunki, które w formie elektronicznej przekazuje do systemu BillNet. Klient korzystający z systemu BillNet może obejrzeć swoje rachunki w serwisie internetowym www.billnet.pl oraz dokonać ich płatności. Po akceptacji polecenia przelewu przez klienta BillNet automatycznie przesyła je do banku klienta. Bank klienta dokonuje przelewu należnej kwoty do banku wystawcy rachunku.

Jednym z pierwszych klientów BillNetu została spółka Elterix z Gdyni, operator sieci telekomunikacyjnej. Przedstawiciele BillNetu są zdania, że zainteresowanie tą formą obsługi klienta wyrażą już wkrótce zakłady energetyczne, telewizje kablowe oraz banki. BillNet prognozuje, że w 2005 roku z serwisu Elektronicznej Prezentacji i Płatności Rachunków korzystać będzie 1,5 mln gospodarstw domowych.