FTC mówi "tak" dla transakcji Google - Doubleclick

Amerykańska Federalna Komisja Handlu (FTC) zgodziła się na przejęcie firmy reklamowej DoubleClick przez Google.

Po ośmiomiesięcznym śledztwie komisja zgodziła się na transakcję przewagą czterech głosów do jednego. "Po szczegółowym przyjrzeniu się dowodom, doszliśmy do wniosku, że proponowane przejęcie DoubleClick przez Google nie osłabi w znaczący sposób konkurencji" - głosi oświadczenie Komisji.

Komisja nie zgodziła się też z opinią wielu grup chroniących prywatność. Kwestie prywatności "nie odnoszą się jedynie do transakcji Google-DoubleClick" i "dotyczą wszystkich firm działających na rynku reklamy online", napisali komisarze.

Google ogłosiło w kwietniu 2007 r., że przejmie DoubleClick, firmę dostarczającą rozwiązanie reklamowe online, za kwotę 3,1 mld USD.

W tym samym miesiącu trzy stowarzyszenia zajmujące się ochroną prywatności EPIC, CDD i U.S. Public Interest Research Group wysłały do Komisji petycję, w której żądały zablokowania transakcji, dopóki Google nie wprowadzi zmian w swojej klauzuli dotyczącej prywatności.

Federalna Komisja Handlu jest niezależną agencją rządu USA, do której zadań należy m.in. ochrona konsumentów.

Patrz także:

Google - DoubleClick: europejskie obawy

Dochodzenie w sprawie umowy Google-DoubleClick

Google kupi DoubleClick za 3,1 mld USD