Every year, collectors and enthusiasts wonder what Products Rolex will launch, and the extra months of speculation have only magnified the process this year. New are always exciting, but it seems to be forgotten that the brand also discontinues a few models each year - and the most important tend to be those that are removed from the catalogue.

Eurostat: blisko połowa polskich gospodarstw domowych z dostępem do internetu

W pierwszym kwartale 2008 roku 48% gospodarstw domowych w Polsce posiadało dostęp do internetu - podają najnowsze statystyki Eurostat.

Opublikowane 2 grudnia wyniki badań unijnego urzędu statystycznego Eurostat podają, że w pierwszym kwartale 2008 r. dostęp do internetu w Polsce miało 48% gospodarstw domowych. W ubiegłym roku było to 41%, a dwa lata wcześniej 36%.

Szerokopasmowym internetem dysponuje w naszym kraju obecnie - wg danych Eurostat - 38% gospodarstw (rok temu było to 30%, dwa lata wcześniej - 22%).

Polska stopniowo dogania w omawianym zakresie inne kraje Unii Europejskiej. Eurostat podał, że dostęp do internetu w pierwszym kwartale 2008 roku miało 60% gospodarstw w krajach UE (wobec 54% w roku ubiegłym i 49% dwa lata temu), zaś szerokopasmowy internet - 48% (wobec 42% i 30%). Daleko nam jednak do liderów: Holandii, gdzie 86% gospodarstw domowych ma dostęp do internetu, Szwecji (84%) oraz Danii (82%). Najmniej gospodarstw domowych podłączonych do sieci jest w Bułgarii (25%), w Rumunii (30%) ora w Grecji (31%).

Eurostat podał także dane dotyczące korzystania z usług bankowości internetowej. W Polsce w pierwszym kwartale 2008 r. z tej formy zarządzania swymi finansami korzystało 17% badanych (w całej Unii jest to 29%).

Źródło: http://ec.europa.eu/eurostat