Europejskie tak dla fuzji HP i Compaqa?

Od końca grudnia ub.r. Komisja Europejska przygląda się planowanemu połączeniu koncernów Hewlett-Packard i Compaq. Jutro fuzja zostanie prawdopodobnie zaakceptowana.

Pod koniec grudnia ub.r. planowanemu połączeniu koncernów Hewlett-Packard i Compaq przyglądać zaczęła się Komisja Europejska. Instytucja chciała sprawdzić czy fuzja obu gigantów nie będzie mieć znamion podmiotu monopolistycznego na europejskim rynku komputerowym.

Swoją decyzję Komisja Europejska przedstawić miała pod koniec lutego. Już teraz jednak źródła zbliżone do sprawy mówią, że komisja nie widzi przesłanek świadczących na niekorzyść połączenia obu spółek. Prawdopodobnie, Komisja uzna, iż planowana fuzja nie stanowi zagrożenia dla innych producentów komputerów i sprzętu komputerowego w Europie.

Taka decyzja spodziewana jest już jutro, o ile żadna z podkomisji antymonopolowych nie wyrazi swojego sprzeciwu. Wiadomo bowiem, że niektóre z nich chciałyby przedłużyć analizę fuzji do pełnych czterech miesięcy (tak stanowi standardowa procedura), co pozwoliłoby na dokładną ocenę wpływu na rynek informatyczny w Europie połączenia HP i Compaqa.