Every year, collectors and enthusiasts wonder what Products Rolex will launch, and the extra months of speculation have only magnified the process this year. New are always exciting, but it seems to be forgotten that the brand also discontinues a few models each year - and the most important tend to be those that are removed from the catalogue.

Europejski Internet - jest coraz lepiej

Komisja Europejska ogłosiła, że w ubiegłym roku liczba europejskich gospodarstw domowych i firm korzystających z łączy szerokopasmowych zwiększała się każdego dnia o ponad 50 000. W ciągu roku przybyło około 19 milionów subskrybentów, od których na konta providerów wpłynęło 98 miliardów dolarów.

Zwiększyła się konkurencja, wzrosły prędkości przesyłania danych i spadły ceny. UE z 20-procentową penetracją rynku przez usługi szerokopasmowe wciąż przegrywa z innymi obszarami globu, mimo iż Dania, Finlandia i Holandia to kraje, w których subskrybentów łączy szerokopasmowych jest, w stosunku do liczby mieszkańców, najwięcej na świecie.

Ponad połowa łączy szerokopasmowych dostarcza sygnał z prędkością od 2 do 10 Mb/s. Coraz więcej jest jednak takich, których prędkość jest większa od 10 megabitów. KE skrytykowała jednocześnie byłych państwowych monopolistów. Posiadają oni ponad połowę łączy i utrudniają dostęp konkurencji do rynku.

W 2007 roku unijny rynek telekomunikacyjny był wart 473 miliardy dolarów. Aż 216 miliardów przypada na telefonię komórkową.