Europejska pomoc dla oszukanych konsumentów

Od wczoraj w Polsce działa biuro Europejskiego Centrum Konsumenckiego. Jego zadaniem jest doradztwo w sprawach praw konsumenckich i ułatwianie procedur odszkodowawczych osobom, których prawa zostały naruszone przez organizacje działające poza granicami własnego kraju. W erze transgranicznego internetu centrum przyda się rosnącej liczbie internautów kupujących na zagranicznych platformach.

Projekt jest finansowany ze środków Unii Europejskiej i Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. ECK w Warszawie jest członkiem sieci Europejskich Centrów Konsumenckich (ECC-Net). Europejskie Centrum Konsumenckie współpracuje z europejskimi i krajowymi organizacjami ochrony konsumentów.

Centrum ma pomagać cudzoziemcom mającym problemy z wyegzekwowaniem swoich praw konsumenckich w naszym kraju i Polakom, których takie kłopoty spotkały poza granicami Polski. Polacy, którzy mają problemy z serwisami działającymi w Polsce powinni się zgłaszać nie do nowopowstałego centrum, lecz do jednej z polskich instytucji publicznych.

W serwsie internetowym Centrum znaleźć można wzór formularza skargi konsumenckiej w języku angielskim oraz odnośniki to takich formularzy w innych językach. Zapytania można kierować pocztą elektroniczną na adres info@konsument.gov.pl. W serwisie można znaleźć szczegółowe informacje o działalności Centrum oraz pozostałe dane teleadresowe.

Więcej o naruszaniu praw konsumenckich można przeczytać w artykule "Przeczytajcie mi moje prawa".