Europejczycy podpiszą się elektronicznie

Berliński rząd zaproponował projekt ustawy nadającej podpisowi elektronicznemu rangę podpisu na dokumentach papierowych. Ustawa ma wejść w życie w przyszłym roku, po zatwierdzeniu przez parlament.

Ruch Niemców jest konsekwencją ubiegłorocznej dyrektywy Unii Europejskiej, nakazującej legalizację w krajach członkowskich podpisu elektronicznego.

Podobna ustawa została ostatnio przyjęta w Wielkiej Brytanii. Trwa podobny proces legislacyjny także w Belgii i Francji. Odpowiednie akta prawne (zgodne z europejskimi) zostaną także do października przyjęte w Stanach Zjednoczonych, następnie w Japonii.

Unijna dyrektywa nakazuje pełną legalizację podpisu elektronicznego w krajach członkowskich do lipca przyszłego roku. Nakazuje ona także pewne złagodzenie wymogów bezpieczeństwa dla firm oferujących usługi autoryzacyjne, choć nie precyzuje, o jakie technologie chodzi.