Every year, collectors and enthusiasts wonder what Products Rolex will launch, and the extra months of speculation have only magnified the process this year. New are always exciting, but it seems to be forgotten that the brand also discontinues a few models each year - and the most important tend to be those that are removed from the catalogue.

Europejczycy podpiszą się elektronicznie

Berliński rząd zaproponował projekt ustawy nadającej podpisowi elektronicznemu rangę podpisu na dokumentach papierowych. Ustawa ma wejść w życie w przyszłym roku, po zatwierdzeniu przez parlament.

Ruch Niemców jest konsekwencją ubiegłorocznej dyrektywy Unii Europejskiej, nakazującej legalizację w krajach członkowskich podpisu elektronicznego.

Podobna ustawa została ostatnio przyjęta w Wielkiej Brytanii. Trwa podobny proces legislacyjny także w Belgii i Francji. Odpowiednie akta prawne (zgodne z europejskimi) zostaną także do października przyjęte w Stanach Zjednoczonych, następnie w Japonii.

Unijna dyrektywa nakazuje pełną legalizację podpisu elektronicznego w krajach członkowskich do lipca przyszłego roku. Nakazuje ona także pewne złagodzenie wymogów bezpieczeństwa dla firm oferujących usługi autoryzacyjne, choć nie precyzuje, o jakie technologie chodzi.