European Venture Contest

23 listopada br. po raz pierwszy w Polsce odbędzie się półfinał Eurecan European Venture Contest, współorganizowany przez MCI Management, Krajowy Fundusz Kapitałowy i Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie.

EEVC to rozwijane od kilku lat w Europie przedsięwzięcie mające na celu wyłonienie liderów spośród innowacyjnych firm technologicznych (life science, ICT i cleantech) będących na wczesnym etapie rozwoju.

Podczas konkursu wyłaniane, oceniane i nagradzane są innowacyjne przedsiębiorstwa, cechujące się odpowiednio dużym potencjałem rozwoju oraz stopniem zaawansowania technicznego oferowanych produktów i usług, dzięki któremu będą w przyszłości wywierać znaczący wpływ na swoją branżę i przyczynić się do zwiększenia konkurencyjności i wzrostu gospodarczego w Europie.

Firmy, które zgłoszą się i zostaną zakwalifikowane do półfinału w Warszawie, mają możliwość zaprezentowania się przed panelem międzynarodowych ekspertów, tj. inwestorów kapitałowych, ekspertów finansowych i ekspertów ds. strategii.

W warszawskiej edycji konkursu wybrane zostanie 10 spółek, które będą zmagać się na forum europejskim. Najlepsi spośród nich będą mieć możliwość zaprezentowania się przed Komisją Główną podczas grudniowego finału EEVC w Barcelonie o nagrodę w wysokości 90.000 euro oraz wzięcia udziału w zjeździe półfinalistów w Dusseldorfie (również grudzień br.).

Co roku, po stronie ekspertów i jury, w wydarzeniu tym bierze udział wielu przedstawicieli najlepszych i największych funduszy inwestycyjnych z całego świata. Jest to zatem dla uczestników wyjątkowa okazja zaistnienia w świadomości europejskich inwestorów i kluczowych postaci rynku oraz pozyskania dodatkowego kapitału i szans rynkowych.

Celem organizatorów, oprócz wyłonienia perełek spośród najbardziej innowacyjnych spółek z branż ICT, biotech/lifescience i cleantech jest promowanie polskich firm oraz polskiej przedsiębiorczości i innowacyjności za granicą, wzmocnienie atrakcyjności i konkurencyjności polskiego rynku kapitałowego oraz przekształcenie wydarzenia w wydarzenie cykliczne i obejmujące swoim zasięgiem cały region Europy Środkowo-Wschodniej (Środkowoeuropejskie Półfinały EEVC), co przyczyni się uczynienia z Warszawy centrum finansowego regionu Europy Środkowo-Wschodniej.

Więcej informacji oraz zgłoszenia:http://www.konkurseevc.pl. Termin zgłoszeń upływa 30 października br.