Every year, collectors and enthusiasts wonder what Products Rolex will launch, and the extra months of speculation have only magnified the process this year. New are always exciting, but it seems to be forgotten that the brand also discontinues a few models each year - and the most important tend to be those that are removed from the catalogue.

European Venture Contest

23 listopada br. po raz pierwszy w Polsce odbędzie się półfinał Eurecan European Venture Contest, współorganizowany przez MCI Management, Krajowy Fundusz Kapitałowy i Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie.

EEVC to rozwijane od kilku lat w Europie przedsięwzięcie mające na celu wyłonienie liderów spośród innowacyjnych firm technologicznych (life science, ICT i cleantech) będących na wczesnym etapie rozwoju.

Podczas konkursu wyłaniane, oceniane i nagradzane są innowacyjne przedsiębiorstwa, cechujące się odpowiednio dużym potencjałem rozwoju oraz stopniem zaawansowania technicznego oferowanych produktów i usług, dzięki któremu będą w przyszłości wywierać znaczący wpływ na swoją branżę i przyczynić się do zwiększenia konkurencyjności i wzrostu gospodarczego w Europie.

Firmy, które zgłoszą się i zostaną zakwalifikowane do półfinału w Warszawie, mają możliwość zaprezentowania się przed panelem międzynarodowych ekspertów, tj. inwestorów kapitałowych, ekspertów finansowych i ekspertów ds. strategii.

W warszawskiej edycji konkursu wybrane zostanie 10 spółek, które będą zmagać się na forum europejskim. Najlepsi spośród nich będą mieć możliwość zaprezentowania się przed Komisją Główną podczas grudniowego finału EEVC w Barcelonie o nagrodę w wysokości 90.000 euro oraz wzięcia udziału w zjeździe półfinalistów w Dusseldorfie (również grudzień br.).

Co roku, po stronie ekspertów i jury, w wydarzeniu tym bierze udział wielu przedstawicieli najlepszych i największych funduszy inwestycyjnych z całego świata. Jest to zatem dla uczestników wyjątkowa okazja zaistnienia w świadomości europejskich inwestorów i kluczowych postaci rynku oraz pozyskania dodatkowego kapitału i szans rynkowych.

Celem organizatorów, oprócz wyłonienia perełek spośród najbardziej innowacyjnych spółek z branż ICT, biotech/lifescience i cleantech jest promowanie polskich firm oraz polskiej przedsiębiorczości i innowacyjności za granicą, wzmocnienie atrakcyjności i konkurencyjności polskiego rynku kapitałowego oraz przekształcenie wydarzenia w wydarzenie cykliczne i obejmujące swoim zasięgiem cały region Europy Środkowo-Wschodniej (Środkowoeuropejskie Półfinały EEVC), co przyczyni się uczynienia z Warszawy centrum finansowego regionu Europy Środkowo-Wschodniej.

Więcej informacji oraz zgłoszenia:http://www.konkurseevc.pl. Termin zgłoszeń upływa 30 października br.