Every year, collectors and enthusiasts wonder what Products Rolex will launch, and the extra months of speculation have only magnified the process this year. New are always exciting, but it seems to be forgotten that the brand also discontinues a few models each year - and the most important tend to be those that are removed from the catalogue.

Europa walczy ze spamem

Członkowie Parlamentu Europejskiego uznali, że projekt ustawy, która miałaby zakazywać tzw. spamu, wymaga jeszcze dopracowania.

Projekt ustawy, która miałaby regulować kwestie związane z używaniem poczty elektronicznej do celów komercyjnych (a przede wszystkim zabraniać tzw. spamu), wrócił spod obrad Parlamentu Europejskiego do komisji, która go przygotowała. Deputowani uznali, że choć sama idea stworzenia takiej regulacji jest słuszna, to projekt wymaga jeszcze kilku poprawek.

W ustawie znalazł się zapis zabraniający wysyłania tzw. spamu. Tym sformułowaniem określa się duże ilości niechcianych e-maili (np. reklamowych), wysyłanych do przypadkowych odbiorców. Takie praktyki, zdaniem parlamentarzystów powinny zostać wyeliminowanie – stąd pomysł wprowadzenia ogólnoeuropejskiej regulacji prawnej. Projekt ustawy przewidywał m.in., że firmy mogłyby przesyłać informacje reklamowe za pośrednictwem poczty elektronicznej tylko wtedy, gdy adresat takich wiadomości wcześniej wyraziłby chęć ich otrzymywania.

”Wielu parlamentarzystów uważa, że ten projekt wymaga jeszcze dopracowania. Ustawa w zaproponowanym kształcie nie była wystarczająco jasna” - powiedziała rzeczniczka Europejskich Socjalistów, Enda McKay. Ustawę zakazującą „spamu” popierają m.in. ugrupowania lewicowe oraz organizacje konsumenckie.