Europa walczy z cyfrowym wykluczeniem

Przedstawiciele państw europejskich podpisali deklarację, która ma na celu walkę z cyfrowym wykluczeniem.

Ministrowie państw Unii Europejskiej, państw kandydujących oraz krajów EFTA podpisali wczoraj w Rydze deklarację ministerialną dotyczącą działań w zakresie walki z tzw. wykluczeniem cyfrowym.

Wykluczenie

(ang. digital divide) to termin, którego używa się mówiąc o coraz większej przepaści, jaka dzieli osoby korzystające i niekorzystające z internetu.

Deklaracja zakłada, że do 2010 roku zmniejszy się o połowę liczba osób bez dostępu do internetu, zwiększy się zasięg szerokopasmowego internetu na terenach wiejskich oraz poprawi się dostępność stron internetowych administracji publicznej.

Od 30% do 40% Europejczyków nie korzysta z sieci. Według przedstawicieli Komisji Europejskiej, powodami są przede wszystkim bariera finansowa, ograniczony zasięg sieci, niewystarczające umiejętności oraz niski poziom motywacji, by z internetu zacząć korzystać.

Tylko 10% osób powyżej 65 roku życia korzysta z sieci. Zaledwie 3% stron spełnia standardy dostępności WWW, czyli możliwości używania ich przez osoby niepełnosprawne.

Deklaracja ma na celu realizację postanowień Inicjatywy "i2010 - Europejskie społeczeństwo informacyjne na rzecz wzrostu i zatrudnienia", która jest częścią Strategii Lizbońskiej. Strategia zakłada, że do 2010 roku Europa stanie się wiodącą światową gospodarką opartą na wiedzy. Już dziś jednak wiadomo, że jej celów nie uda się osiągnąć w założonym okresie.

W Rydze stawili się przedstawiciele 25 krajów Unii Europejskiej oraz Rumunii, Bułgarii, Chorwacji, Bośni i Hercegowiny, Turcji, Szwajcarii, Lichtensteinu, Islandii i Norwegii. Polskę reprezentował minister Grzegorz Bliźniuk.

***

E-przepaść w poprzek Europy