Europa nie dogoni USA?

Z raportu opublikowanego przez firmę analityczną Europemedia wynika, że w grudniu 2001 r. ok. 38% mieszkańców Europy miało dostęp do Internetu - to o 2% więcej niż rok wcześniej.

Eksperci obawiają się jednak, że Europa nie zdoła już "dogonić" pod tym względem USA, gdzie dostęp do Sieci ma ponad połowa społeczeństwa (wedle ostatnich danych ok. 54% mieszkańców).

Analitycy zwracają uwagę na wyraźne spowolnienie tempa wzrostu liczby nowych internautów w Europie. Jeśli ta tendencja się utrzyma, to możliwe, że Europa nie zdoła już doścignąć pod tym względem Stanów Zjednoczonych - wziąwszy pod uwagę to, jak szybko nowych użytkowników Sieci przybywa w USA.

Z raportu wynika, że w najbardziej "zinternetyzowanych" regionach Europy z Sieci korzysta ok. 60% mieszkańców - zdaniem analityków, liczba ta nie powinna się zwiększyć w ciągu kilku najbliższych lat. Analitycy zwracają również uwagę na fakt, że z Sieci korzysta bardzo wiele europejskich firm - 90% wszystkich zatrudniających powyżej 10 pracowników.