Europa lubi szerokie pasmo

Liczba mieszkańców Europy, korzystających z szerokopasmowego dostępu do Internetu wzrosła w ciągu ostatnich 12 miesięcy o 3,4 mln - wynika z raportu opublikowanego przez firmę Parks Associates.

Z danych przedstawionych przez firmę wynika, że pod koniec trzeciego kwartału roku 2002 liczba Europejczyków korzystających z "broadbandu" sięgała 7,8 mln osób. Dla porównania - w analogicznym okresie roku 2001 "szerokopasmowców" było w Europie tylko 4,4 mln.

Analitycy zwracają uwagę, iż wśród osób korzystających z szerokopasmowego dostępu do Sieci jest coraz więcej użytkowników domowych - do ubiegłego roku na korzystanie z szybkiego dostępu do Sieci częściej decydowały się firmy oraz instytucje.