Ericsson uruchamia Mobile Commercial Platform

Nowa platforma umożliwia pobieranie opłat za usługi i produkty oferowane przez „przenośny Internet”.

Mobile Commercial Platform, pozwalająca operatorom i dostawcom Internetu na zakładanie płatnych serwisów typu mobile, będzie dostępna w II kw. br. Rozwiązania oparte o platformę zapewniać mają dostęp, dokonywanie opłat oraz zabezpieczenie. Nowa platforma zintegrowana będzie z szerszą platformą usług internetowych Ericssona.

Twórcy platformy wskazują na możliwość pobierania opłat zarówno za udostępnianie zawartości jak i usługi i dobra oferowane poprzez „przenośny Internet”. Nowa platforma wykorzystuje technologię Jaldatm stworzoną przez spółkę EHPT należącą do Hewlett Packarda i Ericssona, umożliwiającą dokonywanie mikropłatności i opłat terminowych z urządzeń stacjonarnych oraz przenośnych.