Every year, collectors and enthusiasts wonder what Products Rolex will launch, and the extra months of speculation have only magnified the process this year. New are always exciting, but it seems to be forgotten that the brand also discontinues a few models each year - and the most important tend to be those that are removed from the catalogue.

Ericsson: umowa z TP SA na 35 mln euro

Polskie przedstawicielstwo Ericssona podpisało z Telekomunikacją Polską SA. umowę ramową opiewającą na 35 mln euro, na mocy której dostarczy sprzęt i oprogramowanie do budowy sieci konwergentnych.

Umowa zobowiązuje Ericssona do dostawy, wdrożenia i utrzymania sprzętu telekomunikacyjnego do transmisji danych oraz oprogramowania. Ericsson dostarczy Telekomunikacji Polskiej sprzęt własnej produkcji oraz produkty i oprogramowanie firm, z którymi Ericsson podpisał strategiczne umowy o współpracy.

Dostarczone sprzęt i oprogramowanie posłużą rozbudowie sieci telekomunikacyjnej - w tym budowie konwergentnych sieci wielousługowych zdolnych do przenoszenia transmisji danych, wideo i głosu w obrębie jednolitej sieci pakietowej. Sprzęt zapewnia transmisję z wykorzystaniem protokołu MPLS.

Dotychczasowa współpraca Telekomunikacji Polskiej i Ericssona, rozpoczęta w 1998 r., obejmowała kontrakty na budowę sieci dostępowych, sieci szkieletowej, dostępowej sieci IP i radiowej sieci LMDS.