Ericsson: umowa z TP SA na 35 mln euro

Polskie przedstawicielstwo Ericssona podpisało z Telekomunikacją Polską SA. umowę ramową opiewającą na 35 mln euro, na mocy której dostarczy sprzęt i oprogramowanie do budowy sieci konwergentnych.

Umowa zobowiązuje Ericssona do dostawy, wdrożenia i utrzymania sprzętu telekomunikacyjnego do transmisji danych oraz oprogramowania. Ericsson dostarczy Telekomunikacji Polskiej sprzęt własnej produkcji oraz produkty i oprogramowanie firm, z którymi Ericsson podpisał strategiczne umowy o współpracy.

Dostarczone sprzęt i oprogramowanie posłużą rozbudowie sieci telekomunikacyjnej - w tym budowie konwergentnych sieci wielousługowych zdolnych do przenoszenia transmisji danych, wideo i głosu w obrębie jednolitej sieci pakietowej. Sprzęt zapewnia transmisję z wykorzystaniem protokołu MPLS.

Dotychczasowa współpraca Telekomunikacji Polskiej i Ericssona, rozpoczęta w 1998 r., obejmowała kontrakty na budowę sieci dostępowych, sieci szkieletowej, dostępowej sieci IP i radiowej sieci LMDS.