Ericsson rozwija interaktywną telewizję

W Warszawie Ericsson zaprezentował możliwości interaktywnej telewizji emitowanej do multimedialnych urządzeń przenośnych. Mobilni uczestnicy pokazu mogli aktywnie brać udział w programie telewizyjnym, głosując przez naciśnięcie klawisza wyboru lub odpowiedzi.

Prezentowaną aplikację interaktywnej telewizji mobilnej Ericsson stworzył we współpracy z Visual i Communology, a po raz pierwszy pokazał ją na komórkowych urządzeniach przenośnych podczas forum Milia 2005 w Cannes. Pokaz potwierdził możliwość wpływania przez odbiorcę na bieżącą treść emisji telewizyjnej, bądź usprawnienie korzystania z dodatkowych usług multimedialnych (telezakupy).

Według przedstawicieli Ericssona, rozwiązanie skierowane do klienta końcowego, wykorzystuje seryjnie już wytwarzane elementy technologii telewizyjnej i komunikacji komórkowej, co umożliwia wdrożenie interaktywnego systemu w stosunkowo krótkim czasie. Nowa aplikacja oprócz zwiększenia ruchu w sieci (i dochodów) daje operatorom szansę wystąpienia w nowej roli, z pozycji dostawcy usług interaktywnych przemysłu telewizyjnego.

Sieci telewizyjne mogą teraz czerpać dodatkowe profity z opłat za multimedialną zawartość treści, nowych przychodów z reklam oraz wielu płatnych interakcji takich jak: głosowanie, pozdrawianie czy telezakupy. Poza jednoczesnym oglądaniem i wzajemnym oddziaływaniem z siecią, rozwiązanie to umożliwia wykorzystanie urządzenia przenośnego w domu jako pilota telewizyjnego.