Eric Schmidt odchodzi, Larry Page będzie nowym CEO w Google

W kwietniu na stanowisko dyrektora generalnego Google powróci Larry Page, jeden ze współzałożycieli firmy. Współtwórca najpopularniejszej wyszukiwarki internetowej, a obecnie wiceprezes Google ds. technologii, zastąpi na tym stanowisku Erica Schmidta, który kierował firmą przez ostatnią dekadę. Zdaniem analityków zmiany będą ukierunkowane na zwiększenie elastyczności koncernu w zakresie wprowadzania na rynek nowych produktów i usług.

Wedle zapowiedzi zmiany mają przyczynić się do stworzenia bardziej spójnego podziału kompetencji oraz odpowiedzialności za poszczególne obszary działalności koncernu i jako takie mają sprzyjać dynamicznemu rozwojowi firmy. Dotychczas Eric Schmidt w dużej mierze dzielił typowe obowiązki dyrektora generalnego z twórcami pierwotnego źródła sukcesu
. Larry Page i Sergey Brin aktywnie uczestniczyli w podejmowaniu najważniejszych decyzji dotyczących strategii rozwoju koncernu. Schmidt zajmował się zaś przede wszystkim organizacją struktur sprzedażowych Google oraz koordynacją prac wiceprezesów firmy. Zgodnie z oficjalnymi informacjami od kwietnia br. Eric Schmidt będzie nadal pełnił obowiązki prezesa rady nadzorczej koncernu. Ma koncentrować się jednak przede wszystkim na współpracy z organizacjami zewnętrznymi - m.in. klientami, partnerami oraz instytucjami rządowymi. Natomiast Larry Page, jako nowy dyrektor generalny Google ma zajmować się głównie rozwojem oferty produktów i usług koncernu. Z kolei Sergey Brin, drugi z twórców wyszukiwarki Google, będzie odpowiedzialny za najbardziej strategiczne projekty. Według jego zapowiedzi zmieni się również strategia informacyjna koncernu w zakresie nowych projektów. Publikowane mają być głównie informacje dotyczące projektów znajdujących się w zaawansowanych fazach rozwoju.

Według analityków zmiany w kierownictwie Google będą ukierunkowane na zwiększenie elastyczności koncernu w zakresie wprowadzania na rynek nowych produktów i usług. Eksperci przewidują, że priorytetami kierownictwa Google będą m.in.: rozwój wyszukiwarki Google, oprogramowania i usług zależnych, a także zdobycie udziałów w rynku serwisów społecznościowych. Warto dodać, że Eric Schmidt objął stanowisko dyrektora generalnego Google w sierpniu 2001 roku. Pod jego kierownictwem koncern rozwinął działalność dalece poza segment wyszukiwarek internetowych, umocnił pozycję rynkową i zadebiutował na amerykańskiej giełdzie. Przed objęciem stanowiska CEO koncernu Google Schmidt piastował stanowiska kierownicze m.in. w firmach Sun Microsystems i Novell. Był również członkiem rady nadzorczej koncernu Apple.

Informację o planowanej zmianie na najwyższym szczeblu kierownictwa Google ujawniono przy okazji publikacji kwartalnych wyników finansowych koncernu. W czwartym kwartale 2010 roku firma Google zanotowała przychody na poziomie 8,44 mld USD. To 26 proc. więcej niż w ciągu trzech ostatnich miesięcy wcześniejszego roku. Obroty nieuwzględniające zobowiązań wobec partnerów Google wyniosły natomiast ok. 6,37 mld USD i były wyższe od wyników prognozowanych przez niezależnych analityków. Czwarty kwartał 2010 roku koncern zamknął zyskiem netto na poziomie 2,54 mld USD. Oznacza to wzrost na poziomie niecałych 30 proc. w skali roku. Zdaniem przedstawicieli kierownictwa firmy istotne wzrosty odnotowano w zakresie wpływów z tytułu reklam w wyszukiwarce internetowej oraz systemów publikacji reklam dla urządzeń mobilnych.

Czytaj też:

Google oficjalnie przeprasza za przechwytywanie danych

Google broni się przed zarzutami Oracle

Niemcy kontra Google