Era wciąż pierwsza

Przychody Polskiej Telefonii Cyfrowej wzrosły o 13,5 proc. do 4,93 mld zł. Operator utrzymał 35 proc. udział w rynku. Do 346 mln zł spadły jednak zyski netto PTC.

W minionym roku liczba klientów Ery zwiększyła się 28,9%. Na koniec 2002 r. z usług sieci korzystało 4,87 mln osób. Według danych PTC ogólny udział firmy w rynku telefonii komórkowej utrzymuje się na poziomie 35% i ok. 38,8% w zakresie usług abonamentowych. Pod względem przychodów udział PTC to nieco ponad 37% polskiego rynku w 2002 r.

W 2003 r. operator zamierza utrzymać obecne tempo rozwoju i zanotować przynajmniej 13% wzrost przychodów. Firma zamierza znacząco zredukować zadłużenie. W ubiegłym roku spółka dokonała spłaty 1 mld zł, ograniczając zadłużenie do 4.162,9 mld zł.