Every year, collectors and enthusiasts wonder what Products Rolex will launch, and the extra months of speculation have only magnified the process this year. New are always exciting, but it seems to be forgotten that the brand also discontinues a few models each year - and the most important tend to be those that are removed from the catalogue.

Era powszechnie znana

TNS OBOP przedstawił wyniki marcowego badania Telecoms Index dotyczący operatorów komórkowych.

W marcu 2003 roku operatorem telefonii komórkowej, który cieszył się w Polsce największą znajomością spontaniczną była Era. Tę nazwę wymieniło spontanicznie 72,1% badanych. 66,1% wymieniło Ideę, zaś 63,9% - Plus GSM.

Najlepszą znajomość marek operatorów komórkowych wykazują osoby w wieku 20-24 lata. W tej grupie Plusa wymieniło 97,6% badanych, Erę - 96,7%, a Ideę - 93%.

Badanie przeprowadzono na grupie 1001 osób.