Era domaga się wyjaśnień, minister kontratakuje

Polska Telefonia Cyfrowa domaga się wyjaśnień od Ministerstwa Gospodarki, w sprawie rozporządzenia z 11 września br. Wiceminister gospodarki ds. łączności odpowiada skierowaniem do prokuratury wniosku o zbadanie przetargu na koncesje GSM z 1996 r.

PTC w oficjalnym piśmie domaga się wyjaśnień od resortu w związku z rozporządzeniem dotyczącym możliwości wykorzystania stacji analogowych sieci NMT 450 do budowy tradycyjnej stacjonarnej sieci telefonicznej. Rozwiązanie to miałoby pomóc w szybszej telefonizacji regionów o słabej infrastrukturze telekomunikacyjnej, głównie wiejskich. PTC twierdzi, że pozwolenie na korzystanie jedynie z analogowej sieci NMT 450 faworyzuje dwa podmioty: Telekomunikację Polską SA i PTK Centertel. Projekt nie uwzględnia cyfrowych sieci GSM 900 i 1800 MHz.

PTC zarzuca ministrowi Januszowi Steinhoffowi uprzywilejowane traktowanie PTK Centertel, jedynego w Polsce operatora posiadającego sieć analogowej telefonii komórkowej. Polska Telefonia Cyfrowa wysłała więc do Urzędu Regulacji Telekomunikacji oraz do Ministerstwa Gospodarki odpowiednie wnioski, domagając się wyjaśnień spornego rozporządzenia. PTC uważa, że rozporządzenie Ministerstwa Gospodarki powinno w równy sposób traktować wszystkich operatorów telefonii komórkowej, wprowadzając prawną możliwość wykorzystania cyfrowych stacji GSM 900 i 1800 MHz do budowy sieci telefonii stacjonarnej.

Tymczasem wiceminister gospodarki ds. łączności Piotr Niemczyk poinformował o skierowaniu do prokuratury wniosku o wszczęcie postępowania wyjaśniającego w sprawie przetargu na koncesje GSM z 1996 r. Ministrowi podejrzana wydała się wielkość opłat wylicytowana przez PTC. Operator sieci Era otrzymał wówczas koncesję za 217,7 mln EUR, o 83 mln taniej niż Polkomtel. Jednak zdaniem przedstawicieli PTC, wielkość opłat wynikała z zadeklarowanej w przetargu liczby przyszłych abonentów operatora.