Enterasys: kłopotów ciąg dalszy

Niekorzystna sytuacja finansowa firmy sprawiła, że pod koniec ubiegłego tygodnia Enterasys opuścił jej szef Henry Fiallo oraz dwóch innych członków zarządu.

Na wieść o ustąpieniu kierownictwa akcje Enterasys straciły na wartości blisko 70% a ich cena zbliżyła się do krytycznej wartości 1 USD. Tymczasowe kierownictwo nad spółką objął William O'Brien, były członek zarządu

.

Enterasys będzie musiała dokonać korekty raportu finansowego za IV kw. 2001 r, którego publikację wstrzymano na okres dochodzenia wszczętego przez amerykańską komisję papierów wartościowych (SEC). Sprawa dotyczy nielegalnych operacji finansowych przeprowadzanych przez Enterasys z niektórymi partnerami handlowymi w regionie Azji i Pacyfiku. Przychody producenta za IV. kw. 2001 r. wyniosą ok. 140 - 150 mln USD. (190 mln USD rok wcześniej), co oznaczać będzie pierwszą w historii firmy wielomilionową stratę. Kierownictwo Enterasys zapowiedziało, że spółka zanotuje również stratę w I kw. 2002 r.

Nowy zarząd Enterasys zapowiedział już wdrożenie planu naprawczego. Zakłada on m.in. redukcję zatrudnienia o 30% i zmniejszenie nakładów inwestycyjnych. Szczegóły planu firma zamierza przedstawić w ciągu najbliższych dni.