Every year, collectors and enthusiasts wonder what Products Rolex will launch, and the extra months of speculation have only magnified the process this year. New are always exciting, but it seems to be forgotten that the brand also discontinues a few models each year - and the most important tend to be those that are removed from the catalogue.

Eniro odpowiada: Panorama Internetu wprowadza w błąd

Eniro postanowiło przedstawić swoją wersję konfliktu z Panoramą Internetu. Zaprzecza właściwie wszystkim informacjom, jakie przekazał nam przedstawiciel Panoramy Internetu.

Według oświadczenia przygotowanego przez Wojciecha Komosa, kierownika ds. komunikacji Eniro Marek Stefaniak, prezes Panoramy Internetu działał na zlecenie Eniro. Umowa wiązała go z Eniro od 15 września 1999 roku do 15 marca br. i obejmowała obsługę techniczną portalu internetowego w domenie pf.pf, stworzonego z inicjatywy Eniro i przez Eniro finansowanego.

W oświadczeniu można przeczytać, że ponieważ umowa została zawarta na czas określony, Marek Stefaniak mógł się liczyć z tym, że po jej wygaśnięciu Eniro będzie samodzielnie prowadziło działalność w zarejestrowanej na jej rzecz domenie pf.pl.

Eniro dementuje informacje, że to Marek Stefaniak zerwał współpracę z Eniro. Decyzję o wypowiedzeniu umowy podjęło Eniro z uwagi na nowe plany dotyczące jej działalności w Polsce, a także ze względu na zastrzeżenia wobec jakości usług świadczonych na naszą rzecz przez Marka Stefaniaka. - czytamy w oświadczeniu.

Panorama Internetu informowała, że wyłącznym podmiotem praw do portalu internetowego PF.PL jesto właśnie ona, a w szczególności jest właścicielem i twórcą systemu poczty elektronicznej w domenie pf.pl, Platformy Handlu Elektronicznego Panorama e-commerce, systemu wyszukiwawczego "Panorama Firm". Panorama Internetu twierdziła również, że jest właścicielem nazewnictwa serwisów Portalu pf.pl.

Eniro staowczo zaprzecza tym informacjom. Marek Stefaniak poprzez świadczenie usług na rzecz Eniro w internecie nie nabył żadnych praw do bazy danych Panorama Firm, stworzonej i aktualizowanej wyłącznie przez Eniro. Producentem i właścicielem tej bazy było i nadal pozostaje Eniro, które ponosiło koszty jej stworzenia, weryfikacji i prezentacji oraz ryzyko inwestycyjne z tym związane.

Zdaniem Eniro Marek Stefaniak postępuje wbrew prawu umieszczając portal w nowej domenie epf.pl. Portal ten objęty jest w odpowiednich częściach prawami Eniro oraz prawami kontrahentów Eniro. Firma zapowiada, że podejmie kroki prawne, by chronić swoje prawa do własności intelektualnej, a w szczególności praw do bazy danych Panorama Firm.

Eniro zaproponowało dziś nową wersję wyszukiwarki www.pf.pl. Jej główne elementy to: Panorama Firm, mapa, wyszukiwarka Google oraz poczta. Wyszukiwarka Netsprint zapewniać ma użytkownikom łatwy i szybki dostęp do zasobów portalu czyli bazy yellow pages (Panorama Firm) natomiast Google do całej sieci WWW. Netsprint odpowiada też za budowę portalu według nowego projektu.

Eniro zapewnia, że użytkownicy poczty mogą zachować dotychczasowy adres w domenie pf.pl. Dostawcą poczty została Interia.

Konflikt widziany z perspektywy Panoramy Internetu

Aktualizacja: 18 marca 2005 10:53

We wczorajszej wiadomości pominęliśmy udział spółki NetSprint. Treść wiadomości została o tę informację uzupełniona.