Every year, collectors and enthusiasts wonder what Products Rolex will launch, and the extra months of speculation have only magnified the process this year. New are always exciting, but it seems to be forgotten that the brand also discontinues a few models each year - and the most important tend to be those that are removed from the catalogue.

Energis udostępnia prefiks internetowy 1066i

Od 1 września niezależny operator telekomunikacyjny Energis Polska, rozszerzył wachlarz usług dostępnych przez prefiks 1066. Firmy realizujące połączenia telefoniczne przez sieć Energis mogą teraz korzystać z usługi 1066i – taniego rozwiązania dostępu do Internetu typu dial-up.

Klienci Energis, którzy obecnie korzystają z prefiksu 1066, mogą korzystać z usługi 1066i bez dodatkowych formalności, a jedyną czynnością jest skonfigurowanie odpowiedniego połączenia.

Minuta połączenia z Internetem przez numer 1066i kosztuje 9 groszy + 7% VAT, przy czym w taryfikacji połączeń firma stosuje naliczanie sekundowe. Podobnie jak inne, usługa 1066i jest realizowana przez ogólnopolską światłowodową sieć szkieletową Energis Polska.