Energis buduje sieć IP

We współpracy z Cisco Systems operator zbuduje ogólnopolską sieć szkieletową IP w oparciu o technologię MPLS. Energis rozszerzy ofertę biznesową o nowoczesne usługi sieciowe dla przedsiębiorstw oraz hurtowe usługi transmisji danych dla dostawców usług internetowych i aplikacyjnych.

Energis Polska zawarł umowę z Cisco Systems na budowę ogólnopolskiej sieci szkieletowej IP. Sieć operatorska IP VPN zbudowana w oparciu o technologię MPLS (Multi Protocol Label Switching) Cisco Systems umożliwi Energisowi świadczenie nowych usług teleinformatycznych dla klientów biznesowych i usługodawców sieciowych.

Sieć IP Energisu umożliwi szybką transmisję danych z gwarancją jakości usług (QoS), przesyłanie głosu i wideo w czasie rzeczywistym, zaoferowanie usług zdalnego nauczania czy telefonii IP. Szczegóły oferty operatora nie są jeszcze znane, wiadomo jedynie, że planuje zaproponować nowoczesne usługi sieciowe dla przedsiębiorstw oraz hurtowe usługi transmisji danych dla innych operatorów, takich jak dostawcy usług internetowych i aplikacyjnych.

W pierwszym etapie eksploatacji sieci, Energis Polska wdroży podstawowe usługi wirtualnych sieci prywatnych opartych na protokole IP i technologii MPLS. W kolejnych etapach rozwoju sieci planowane jest zbudowanie platformy usługowej bazującej na technologii VPN, która umożliwi świadczenie usług o wartości dodanej, np. systemów bezpieczeństwa sieciowego i hostingu aplikacji.

Nowa sieć Energisu zostanie zbudowana w oparciu o routery Cisco: internetowe 12016, routery-przełączniki 12008 oraz te z serii 7500.

Jak dotąd Energis zainwestował 150 mln USD w budowę ogólnopolskiej sieci szkieletowej o łącznej długości 3 tys. km (planowana długość - 5,2 tys. km) oraz Internetowego Centrum Danych w Piasecznie pod Warszawą. W ciągu najbliższych 2 lat Energis chce zainwestować w Polsce kolejne 150 mln USD.