Energis Polska podwyższa kapitał

Energis Polska zakończyła proces podwyższenia kapitału zakładowego o 530 mln złotych.

W podwyższeniu kapitału spółki z 326 mln do 855 mln złotych. uczestniczyła specjalnie w tym celu powołana struktura inwestycyjna, Bates Telecom Poland. W wyniku podwyższenia kapitału, bezpośredni udział National Grid w Energis Polska został ustalony na poziomie poniżej 20%, jednak National Grid utrzymał główny interes ekonomiczny w Energis Polska.

Operacja podwyższenia kapitału pozwoliła spółce na całkowitą spłatę długu wobec Europejskiego Banku Inwestycyjnego. Dzięki pełnemu oddłużeniu Energis Polska znalazła się wśród najbardziej skapitalizowanych spółek w Polsce. Jej przewidywane dochody mają w br. osiągnąć 54 mln zł., w tym 8 mln za grudzień 2002.