Every year, collectors and enthusiasts wonder what Products Rolex will launch, and the extra months of speculation have only magnified the process this year. New are always exciting, but it seems to be forgotten that the brand also discontinues a few models each year - and the most important tend to be those that are removed from the catalogue.

Energis Polska podwyższa kapitał

Energis Polska zakończyła proces podwyższenia kapitału zakładowego o 530 mln złotych.

W podwyższeniu kapitału spółki z 326 mln do 855 mln złotych. uczestniczyła specjalnie w tym celu powołana struktura inwestycyjna, Bates Telecom Poland. W wyniku podwyższenia kapitału, bezpośredni udział National Grid w Energis Polska został ustalony na poziomie poniżej 20%, jednak National Grid utrzymał główny interes ekonomiczny w Energis Polska.

Operacja podwyższenia kapitału pozwoliła spółce na całkowitą spłatę długu wobec Europejskiego Banku Inwestycyjnego. Dzięki pełnemu oddłużeniu Energis Polska znalazła się wśród najbardziej skapitalizowanych spółek w Polsce. Jej przewidywane dochody mają w br. osiągnąć 54 mln zł., w tym 8 mln za grudzień 2002.