Energia w Internecie

Agencja Rynku Energii oraz Alma Internet stworzyły platformę informacyjną oferującą dostęp do danych statystycznych i informacji biznesowych z sektora energetycznego w kraju i zagranicą. W przyszłości serwis ma być przekształcony w platformę handlu energią.

Platforma handlowo-informacyjną PolskiRynekEnergii.pl powstała kosztem 300 tys. zł. Początkowo za pośrednictwem portalu sprzedawane będą publikacje Agencji Rynku Energii, zarówno w postaci tradycyjnej (papierowej) jak i elektronicznej oraz usługi eksperckie. W przyszłości PolskiRynekEnergii.pl ma stać się platformą handlu energią. Od początku tego roku ARE sprzedała publikacje na sumę ok. 1,5 mln złotych. Na koniec 2002 r. 30% przychodów z tego tytułu stanowić ma sprzedaż poprzez platformę internetową. Twórcy portalu zakładają, że PolskiRynekEnergii.pl zacznie przynosić zyski już w końcu 2003 r.

ARE powstała w 1997 r. Spółka dostarcza agendom rządowym i przedsiębiorstwom energetycznym informacje o funkcjonowaniu sektora paliwowo-energetycznego i jego poszczególnych podsektorów oraz informacji o oddziaływaniu energetyki na środowisko. Informacje te mają charakter analityczno-statystyczny i prognostyczno-badawczy. Założycielami i akcjonariuszami oprócz Skarbu Państwa są Polskie Sieci Elektroenergetyczne, Towarzystwo Gospodarcze "Polskie Elektrownie", Polskie Towarzystwo Elektrociepłowni Zawodowych, Polskie Towarzystwo Przesyłu i Rozdziału Energii Elektrycznej, Porozumienie Producentów Węgla Brunatnego, Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo, Państwowa Agencja Restrukturyzacji Górnictwa Węgla Kamiennego, Bank Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych oraz Kopalnia Węgla Brunatnego Bełchatów.

Alma Internet powstała w lipcu 2000 r. wchodzi w skład Grupy Kapitałowej Alma. Spółka świadcząca integratorskie usługi internetowe stworzyła już m.in. serwisy branżowe: energetyka.net oraz agroinfo.pl. Obecnie wraz z Instytutem Logistyki i Magazynowania spółka realizuje projekt portalu logistyka.net.pl.