Every year, collectors and enthusiasts wonder what Products Rolex will launch, and the extra months of speculation have only magnified the process this year. New are always exciting, but it seems to be forgotten that the brand also discontinues a few models each year - and the most important tend to be those that are removed from the catalogue.

Energia w Internecie

Agencja Rynku Energii oraz Alma Internet stworzyły platformę informacyjną oferującą dostęp do danych statystycznych i informacji biznesowych z sektora energetycznego w kraju i zagranicą. W przyszłości serwis ma być przekształcony w platformę handlu energią.

Platforma handlowo-informacyjną PolskiRynekEnergii.pl powstała kosztem 300 tys. zł. Początkowo za pośrednictwem portalu sprzedawane będą publikacje Agencji Rynku Energii, zarówno w postaci tradycyjnej (papierowej) jak i elektronicznej oraz usługi eksperckie. W przyszłości PolskiRynekEnergii.pl ma stać się platformą handlu energią. Od początku tego roku ARE sprzedała publikacje na sumę ok. 1,5 mln złotych. Na koniec 2002 r. 30% przychodów z tego tytułu stanowić ma sprzedaż poprzez platformę internetową. Twórcy portalu zakładają, że PolskiRynekEnergii.pl zacznie przynosić zyski już w końcu 2003 r.

ARE powstała w 1997 r. Spółka dostarcza agendom rządowym i przedsiębiorstwom energetycznym informacje o funkcjonowaniu sektora paliwowo-energetycznego i jego poszczególnych podsektorów oraz informacji o oddziaływaniu energetyki na środowisko. Informacje te mają charakter analityczno-statystyczny i prognostyczno-badawczy. Założycielami i akcjonariuszami oprócz Skarbu Państwa są Polskie Sieci Elektroenergetyczne, Towarzystwo Gospodarcze "Polskie Elektrownie", Polskie Towarzystwo Elektrociepłowni Zawodowych, Polskie Towarzystwo Przesyłu i Rozdziału Energii Elektrycznej, Porozumienie Producentów Węgla Brunatnego, Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo, Państwowa Agencja Restrukturyzacji Górnictwa Węgla Kamiennego, Bank Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych oraz Kopalnia Węgla Brunatnego Bełchatów.

Alma Internet powstała w lipcu 2000 r. wchodzi w skład Grupy Kapitałowej Alma. Spółka świadcząca integratorskie usługi internetowe stworzyła już m.in. serwisy branżowe: energetyka.net oraz agroinfo.pl. Obecnie wraz z Instytutem Logistyki i Magazynowania spółka realizuje projekt portalu logistyka.net.pl.