Energetyczny infoobieg

Ruszyła właśnie pierwsza w Polsce platforma komunikacyjna dla energetyków - WIRE/CT. Zapewnia ona wymianę danych z partnerami i kontrahentami, zgodnie z wymaganiami dla rynku bilansującego i rynków lokalnych.

Komunikacja odbywa się za pomocą przeglądarki internetowej pod adresem wirect.pl. Dostawcą usług WIRE/CT jest wrocławski integrator oprogramowania – spółka WINUEL.

Zainteresowane usługami transferu danych są podmioty, które uczestniczą w zawieraniu transakcji w handlu energią elektryczną: uczestnicy rynku bilansującego – sprzedający i kupujący, podmioty korzystające z zasady TPA (odbiorcy energii elektrycznej), operatorzy rynków lokalnych, podmioty uczestniczące w rynkach lokalnych, operatorzy sieci rozdzielczych, spółki obrotu, operatorzy handlowi, platformy handlu energią.

Z usług CTD WIRE/CT (Centrum Transferu Danych WIRE/CT) skorzystać może każdy podmiot wyposażony w pakiet WIRE/CT (dostępny z portalu) oraz zawartą umowę na świadczenie usług z administratorem Centrum Transferu Danych. Rozliczanie za usługi odbywa się w formie opłaty abonamentowej. Użytkownik CTD WIRE/CT ma możliwość ustalenia zawartości wymienianych dokumentów, listy adresatów/nadawców oraz zasad wymiany informacji.

Dotychczas każdy z podmiotów uczestniczących w handlu energią we własnym zakresie zapewniał sobie możliwość komunikacji, najczęściej z wykorzystaniem poczty elektronicznej, czy ftp. Metody te stają się jednak coraz mniej efektywne, zwłaszcza że iczba uczestników komunikacji oraz ilość przesyłanych danych stale rośnie.

Uczestnicy rynku energii muszą zapewnić sobie infrastrukturę, która umożliwi dołączanie nowych podmiotów komunikacji. Podmioty nowe na rynku energii muszą zorientować się, z kim się komunikować, co przesyłać i w jaki sposób oraz zainwestować we własną infrastrukturę teleinformatyczną. Alternatywą dla samodzielnych działań jest wykorzystanie publicznego internetu oraz idei ASP. Koszty inwestycji w oprogramowanie komunikacyjne ponoszone są jednorazowo.