Empik przejmuje Merlina

Podpisano umowę, na mocy której Narodowy Fundusz Inwestycyjny Empik Media & Fashion S.A. włączając do Merlina pion internetowy Empiku przejmie 60% udziałów w Merlin.pl SA. Do końca 2012 r. inwestor zobowiązuje się wprowadzić akcje spółki Merlin.pl do obrotu giełdowego. Nieoficjalna wycena Spółki to 115-130 mln zł.

Empik przejmuje Merlina
8 lipca 2010 r. doszło do zawarcia umowy inwestycyjnej pomiędzy NFI EMF i jego podmiotem zależnym Empik sp. z o.o. z jednej strony oraz spółką Merlin.pl SA i jej akcjonariuszami z drugiej strony. Warunkiem dokonania przejęcia jest wydanie zgody Prezesa UOKiK.

Umowa zakłada przejęcie 60% udziałów w spółce Merlin.pl w następujący sposób.

Nastąpi połączenie pionu sprzedaży internetowej Empik z Merlin.pl SA poprzez podział spółki Empik sp. z o.o. i wydzielenie części przedsiębiorstwa Empik w postaci pionu handlu internetowego do osobnej spółki (o nazwie E-Newco), a następnie wniesienie przez NFI EMF wszystkich udziałów w E-Newco aportem do Merlin.pl SA. W zamian za ten aport NFI EMF otrzyma 60% akcji w podwyższonym kapitale zakładowym Merlin.pl SA dających 60% głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy.

Podwyższenie kapitału zakładowego nastąpić ma do 31 października 2010 r.

Inwestor zamierza przeprowadzić IPO spółki Merlin.pl w terminie do 31 grudnia 2012 r., w ramach którego akcjonariusze zbędą wszystkie lub niektóre z należących do nich akcji w Spółce. Jeżeli IPO nie zostanie przeprowadzone do tego terminu NFI EMF zapłaci akcjonariuszom tzw kwotę bazową.

Ponieważ kwota bazowa została ustalona na sumę od 115 do 130 mln zł tak można stwierdzić, że właśnie na taką wartość wyceniono obecnie Merlin.pl. Biorąc pod uwagę kondycję finansową spółki - jest to całkiem korzystny wynik. Dla porównania notowaną na Giełdzie spółkę Oponeo.pl wg kursu z wczoraj wyceniono na 87,5 mln zł, a przychody jej były o 15% niższe niż Merlina w 2009 r.

Merlin, mimo zanotowania 6% wzrostu przychodów w porównaniu do roku 2008, wciąż jest na znaczącym minusie. Przychody sklepu wyniosły w 2009 r. 101 mln zł, przy stracie 660 tys. zł (w 2008 r. było to ponad 10 mln zł).

Czy umowa inwestycyjna będzie korzystna dla Empik? W 2009 r. przychody całej spółki Empik wyniosły ponad 1 mld zł, z czego działalność internetowa wygenerowała (wg szacunków Internet Standard, zobacz Raport Internet 2k10 ) 73,3 mln zł - a więc zaledwie ok. 7%. Warto dodać, że Empik.pl i tak zwiększył przychody ze sprzedaży internetowej o ok. 40% w porównaniu do roku ubiegłego. Zysk netto całej spółki w 2009 r. wyniósł zaś ponad 80 mln zł.

Dopóki transkakcja nie zostanie zatwierdzona przez Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów obie strony postanowiły jej nie komentować - poinformowała nas Agata Czarnowska, specjalista ds PR. w Merlin.pl.

Aktualizacja: 09 lipca 2010 17:19

Dodałam wypowiedzi przedstawicieli branży e-commerce. Merlin i Empik nie komentują transkacji do czasu jej zatwierdzenia przez UOKiK.