Empik przejął Gry-Online, największy polski serwis o grach

Empik przejął Gry-Online, największy polski serwis o grach
Empik przejął Gry-Online, największy polski serwis o grach

Mariusz Klamra, Prezes Zarządu spółki GRY-OnLine

O efekty tego przejęcia zapytaliśmy również Mariusza Klamrę, Prezesa Zarządu GRY-OnLine S.A.

Internet Standard: Co to przejęcie w praktyce oznacza dla Waszych użytkowników?

Mariusz Klamra: Aktualna pozycja rynkowa serwisów prowadzonych przez GRY-OnLine w dużej mierze jest pochodną ponad 10-letniego budowania wizerunku rzetelnego i obiektywnego medium informacyjnego, które dostarcza czytelnikom i widzom najwyższej jakości kontent tekstowy i video. Bez względu na zmiany w strukturze właścicielskiej naszym głównym celem pozostaje dalsze umacnianie i pielęgnacja tych wartości.

Czy należy się spodziewać w najbliższym czasie zmian na serwisie?

Plany rozwojowe na rok bieżący zakładają działania związane z:

- rozwojem i doskonaleniem dotychczasowych produktów firmy - w tym obszarze na uwagę przede wszystkim zasługuje największa od 10 lat modernizacja i przebudowa głównego serwisu prowadzonego przez Spółkę - www.gry-online.pl

- mocniejszym zaangażowaniem Spółki w obszarach rynku zdominowanych przez graczy okazjonalnych (ang. casual gamers), głównie grach przeglądarkowych, które są niezwykle szybko rosnącym segmentem rynku oraz sukcesywnym rozpoczęciem realizacji zadań związanych z wykorzystaniem efektów synergii w ramach Grupy.

- W nieco dłuższej perspektywie, chcielibyśmy zainwestować w rozwój serwisów anglojęzycznych, gdzie drzemią naszym zdaniem duże i wciąż nie w pełni wykorzystane możliwości, oraz w serwisy tematyczne, zarówno w segmencie casual gamer (parentingowe, gry mobilne) jak i hardcore gamer.

W jaki sposób będzie teraz wyglądała współpraca pomiędzy Wami a Empikiem?

Obecność w Grupie EMF to dla nas okazja do wykorzystania szeregu synergii:

- stworzenia nowych kanałów promocji i dystrybucji dla przygotowywanych przez firmę produktów i usług, które przy okazji będą stanowić atrakcyjną wartość dodaną dla gier oferowanych np. w salonach Empiku

- wykorzystanie wiedzy i doświadczenia Grupy EM&F do zwiększenia efektywności działalności e-commerce realizowanej na prowadzonych serwisach internetowych

- realizacji wspólnych, nowych przedsięwzięć w świecie elektronicznej rozrywki

- wykorzystania naszego wieloletniego know-how przy planowaniu i realizacji w Internecie celów i zadań innych spółek wchodzących w skład Grupy EM&F.

Gry sprzedawaliście do tej pory za pośrednictwem własnego sklepu. Czy teraz na GOL-u znajdą się oferty Empiku?

Nie wykluczamy, że w dłuższym horyzoncie czasowym będziemy zainteresowani wykorzystaniem efektu skali przy niektórych procesach związanych z naszym własnym segmentem e-commerce. O ile jesteśmy specjalistami od Internetu i gier, to know-how i siła grupy EMF jeśli chodzi o e-commerce jest niepodważalnie większa niż nasza - nierozsądnie byłoby z tego nie skorzystać.

Czy zamierzacie w przewidywalnej przyszłości sprzedać również resztę udziałów?

W ramach podpisanej umowy inwestycyjnej Empik Sp. z o.o. zagwarantował akcjonariuszom GRY-OnLine S.A. możliwość odkupienia pozostałych akcji w ramach opcji z kilkuletnim terminem realizacji.