Emisja akcji serii F Interii pod znakiem zapytania

Wczoraj skończyły się zapisy na akcje serii F Interii. Zainteresowanie było - podobno - niewielkie, choć reklam sporo. Bardzo możliwe, że nie dojdzie do nowej emisji akcji spółki.

Niewielkie zainteresowanie?

Wszystkie osoby z którymi rozmawialiśmy, pracujące w punktach obsługi klientów ING Securities S.A przyjmujących zapisy, mówiły wczoraj o niewielkim zainteresowaniu zapisami na akcje. We wrocławskim punkcie obsługi klientów powiedziano nam w ostatni dzień zapisów Zainteresowanie nie jest niestety zbyt duże, w Częstochowie - Pytają się ludzie, ale dużego zainteresowania nie widzę. W Tarnowskich Górach dowiedzieliśmy się, że trudno jest ocenić, jakie jest zainteresowanie, bo to bardzo subiektywna ocena. W Warszawie odmówiono nam odpowiedzi, w Krakowie ilość zapisów określono jako niewielką.

W biurze dyrektora Departamentu Klientów Detalicznych ING Securities powiedziano nam, że w trakcie trwania zapisów biura nie mogą udzielać informacji o zapisach. Oficjalna informacja o ilości zamówionych akcji ma się pojawić najpóźniej 21 marca. Wtedy dowiemy się, czy do emisji w ogóle dojdzie.

Nadzieja Interii

Jerzy Karney, dyrektor ds. relacji inwestorskich w Interii powiedział nam wczoraj Nie jesteśmy w stanie i nie wolno nam udzielać informacji na temat zainteresowania inwestorów. Jego zdaniem, na giełdzie ma miejsce spory obrót akcjami spółki, wczoraj do godziny 13.00 w ruchu było aż 13 tys. akcji. Mamy wrażenie, że zainteresowanie jest duże. Spodziewamy się, że ceny walorów będą rosły. Ale informacja o zainteresowaniu zapisami jest poufna i nie wolno nam jej ujawniać.

Według pracowników biur maklerskich, którzy zgodzili się wczoraj na rozmowę, zainteresowanie było raczej małe. A jeśli to prawda, emisja może nie dojść do skutku. Jak nas poinformował przedstawiciel oferenta - Domu Maklerskiego Polonia Net S.A. - emisja mogłaby dojść do skutku mimo niewielkiego zainteresowania, gdyby dotychczasowi akcjonariusze, tj RMF FM oraz ComArch objęli wystarczającą ilość akcji.

Może nie dojść do emisji?

W prospekcie emisyjnym wyczytać jednak można, że w interesie spółki wyłącza się prawo poboru dotychczasowych akcjonariuszy w stosunku do wszystkich akcji serii F. W uzasadnieniu tej decyzji czytamy Wyłączenie prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w związku z emisją akcji serii F jest w pełni uzasadnione w związku z koniecznością pozyskania przez Spółkę dodatkowych środków finansowych na rozwój działalności Spółki oraz zamierzeniami poszerzenia grona akcjonariuszy. Celem Spółki jest zwiększenie jej bazy kapitałowej poprzez emisję akcji dla nowych akcjonariuszy, co umożliwi jej prowadzenie projektów inwestycyjnych. Skala potrzeb Spółki wskazuje, iż niezbędne środki finansowe mogą być pozyskane wyłącznie w drodze publicznej emisji akcji, a następnie ich wprowadzenia do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Dlatego Zarząd Spółki INTERIA.PL S.A. uznaje, iż wyłączenie prawa poboru leży w interesie Spółki.

Strukturę akcjonariatu przed oraz po emisji akcji Serii F przedstawiają poniższe wykresy.

Struktura akcjonariatu przed i po nowej emisji

Struktura akcjonariatu przed i po nowej emisji

Jerzy Karney powiedział nam, że emisja ta nie jest objęta gwarancją.

Termin źle dobrany?

Według naszych rozmówców, Interia wybrała niezbyt szcześliwy moment Bank Śląski oferuje akcje w tym samym czasie... Termin został źle dobrany - powiedział nam przedstawiciel ING Securities S.A. z Krakowa. Niektórzy nasi rozmowcy jako powód niewielkiego zainteresowania zapisami wskazało cenę akcji w serii F, która jest zbliżona do cen akcji na giełdzie. W ostatnim czasie ich ceny wahają się w przedziale 9-12 zł.

Jak już donosiliśmy, publiczna subskrypcja Akcji Serii F rozpoczęła się w dniu 10 marca. W dniach od 10 marca do wczoraj przyjmowane były zapisy w Transzy Inwestorów Indywidualnych. Również zapisy w Transzy Inwestorów Instytucjonalnych przyjmowane były do wczoraj. Dziś jeszcze przyjmowane będą ewentualne zapisy subemitentów.

Interia dzięki emisji chciała uzyskać 10 mln zł na inwestycje. Jednym ze strategicznych celów było uruchomienie platformy komunikacyjnej oraz poszerzenie oferty portalu w zakresie handlu elektronicznego o nowe produkty i usługi.