Every year, collectors and enthusiasts wonder what Products Rolex will launch, and the extra months of speculation have only magnified the process this year. New are always exciting, but it seems to be forgotten that the brand also discontinues a few models each year - and the most important tend to be those that are removed from the catalogue.

Emigracja z USA

Badania przeprowadzone przez Netcraft wykazały, że odsetek stron WWW umiejscowionych na serwerach w Stanach Zjednoczonych, zmniejszył się o 11% od początku 2002 roku.

Jeszcze w styczniu br. 56% wszystkich stron internetowych znajdowało się na serwerach amerykańskich. Dziś odsetek ten wynosi 45%. Powodem jest m.in. fakt, iż właściciele serwisów WWW, coraz częściej umieszczają je na serwerach znajdujących się w innych krajach, w których poziom świadczonych usług internetowych jest już porównywalny z amerykańskim.

Według badań Netcrafta szybko rośnie też sama liczba stron WWW. Tylko w listopadzie, na całym świecie pojawiło się około 500 tys. nowych serwisów internetowych.