Emerging Analysis inwestuje w I-Metrię

Amerykański holding badawczo-analityczny, Emerging Analysis zakupił większościowy pakiet akcji polskiej firmy badawczej I-Metria. Transakcja jest elementem strategii wejścia Emerging Analysis na rynki środkowoeuropejskie.

Emerging Analysis nabył pakiet 69% akcji I-Metrii, należący dotychczas do Krzysztofa Modzelewskiego. Pozostałe udziały w I-Metrii należą do Wojciecha Pawlaka (20%), Macieja Pawlickiego (10%) i Piotra Ejdysa (1%).

I-Metria pozyskała w ten sposób inwestora, który wspierać ma jej rozwój na rynku polskim, a w przyszłości także na środkowoeuropejskim. Transakcja pociągnęła za sobą także zmiany personalne w spółce; Krzysztof Modzelewski, dotychczasowy prezes I-Metrii przeszedł do zarządu Emerging Analysis. Na stanowisko Prezesa I-Metrii został powołany przez radę nadzorczą spółki Piotr Ejdys pełniący również obowiązki prezesa Global eMarketing.

Warto wspomnieć, że Emerging Analysis to amerykańska grupa badawczo-analityczna specjalizująca się w analizach technologii, mediów i telekomunikacji (TMT) na rynkach zaliczanych do grupy emerging markets. Emerging Analysis jest również większościowym akcjonariuszem firmy informatycznej Global eMarketing, twórcy i właściciela systemu trackingowego GeMius.