Emax następny w kolejce na parkiet

Przed rokiem, gdy spółki nowych technologii były „na topie” na GPW, mało było publicznych emisji firm z tego sektora. Teraz, gdy gorączka opadła, liczba subskrypcji rośnie.

Jeszcze w tym roku doczekamy się być może kolejnej spółki nowych technologii na warszawskim parkiecie - poznańskiego Emaksu. „Ale stanie się tak pod warunkiem, że ustalona cena emisyjna będzie atrakcyjna” - mówi Piotr Kardach. W przeciwnym razie publiczna subskrypcja zostanie przesunięta na drugie półrocze, albo nawet na początek 2002 r., bo dopiero wtedy skończy się ważność prospektu emisyjnego. Szczegóły emisji powinny zostać podane do wiadomości w ciągu dwóch tygodni. Dopuszczony już do publicznego obrotu Emax zamierza zarobić na dzięki emisji kilkadziesiąt mln zł.

Spółka chce w ciągu najbliższych pięciu lat znaleźć się w pierwszej piątce polskich integratorów. Środki z emisji Emax zamierza przeznaczyć na przejęcia innych podmiotów, oraz rozwijanie własnej oferty. „Obecnie negocjujemy trzy ewentualne inwestycje kapitałowe” - mówi Piotr Kardach. Możliwa jest też fuzja, choć, jak przyznał Piotr Kardach, na razie nie ma partnera do takiego przedsięwzięcia. Spółka zamierza skoncentrować działalność na rynkach, na których dotychczas działała. Emax, wraz z firmami zależnymi: , i .Com osiągał dotychczas 34 proc. przychodów z usług dla sektora bankowo-finansowego, tyle samo usług dla sektora publicznego (w tym TP SA i Poczty Polskiej). 9 proc. uzyskał z energetyki, 5 proc. z administracji, a 2 proc. z sektora służby zdrowia. Nowymi przedsięwzięciami Emaksu będą alianse z firmami oferującymi systemy bezpieczeństwa transakcji w Sieci, tworzenie elektronicznej platformy dla realizacji transakcji na rynku budowlanym, czy rozwijanie systemów wspomagających zarządzanie komunikacja miejską.

Ubiegłoroczne przychody ze sprzedaży Emaksu wyniosły 121 mln zł, zaś zysk netto 6,9 mln zł. Skonsolidowane przychody wyniosły 167,203 mln zł, a zysk na czysto 9,4 mln zł. Właścicielem Emaksu jest firma BB Investmenst. Obok tej spółki w grupie kapitałowej BBI są obecnie takie firmy jak AMS, czy BMT Leasing.