Every year, collectors and enthusiasts wonder what Products Rolex will launch, and the extra months of speculation have only magnified the process this year. New are always exciting, but it seems to be forgotten that the brand also discontinues a few models each year - and the most important tend to be those that are removed from the catalogue.

Elektroniczny podpis już wkrótce

Projekt ustawy legalizującej podpis elektroniczny trafi do Sejmu jeszcze w tym roku. Jej przyjęcie usunie jedną z największych barier w rozwoju internetowego biznesu.

Rychłe skierowanie ustawy do parlamentu zapowiedział premier Jerzy Buzek. Jego zdaniem, na uchwalenie trzeba będzie jednak poczekać kilka miesięcy. Legalizacja elektronicznego podpisu jest niezbędna do przeprowadzania transakcji w Internecie. Obecnie w wielu przypadkach cyfrowy dokument jest uznawany za nieważny z powodu braku własnoręcznego podpisu.

Najbardziej uderza to w rozwój internetowej bankowości, bo większość formalności w bankach można załatwić jedynie po osobistym stawieniu się w placówce. Zakończenia wszystkich prac nad dostosowaniem prawa do epoki gospodarki internetowej można się spodziewać w 2002 roku.

Szacuje się, że w ubiegłym roku obroty handlu internetowego w Polsce wyniosły ok. 35 milionów dolarów. Specjaliści przewidują, że w przyszłym roku wartość obrotów polskiego e-biznesu przekroczy już 200 milionów dolarów. Według badań, w Polsce dostęp do Internetu ma 5,5 miliona osób, jednak z Sieci korzysta o jedną trzecią mniej.

Transakcji zaś dokonuje zaledwie kilka procent internautów. Żeby upowszechnić Internet, rząd w przyszłym roku zamierza wyposażyć wszystkie szkoły w pracownie komputerowe podłączone do światowej Sieci.