Elektroniczny podpis już wkrótce

Projekt ustawy legalizującej podpis elektroniczny trafi do Sejmu jeszcze w tym roku. Jej przyjęcie usunie jedną z największych barier w rozwoju internetowego biznesu.

Rychłe skierowanie ustawy do parlamentu zapowiedział premier Jerzy Buzek. Jego zdaniem, na uchwalenie trzeba będzie jednak poczekać kilka miesięcy. Legalizacja elektronicznego podpisu jest niezbędna do przeprowadzania transakcji w Internecie. Obecnie w wielu przypadkach cyfrowy dokument jest uznawany za nieważny z powodu braku własnoręcznego podpisu.

Najbardziej uderza to w rozwój internetowej bankowości, bo większość formalności w bankach można załatwić jedynie po osobistym stawieniu się w placówce. Zakończenia wszystkich prac nad dostosowaniem prawa do epoki gospodarki internetowej można się spodziewać w 2002 roku.

Szacuje się, że w ubiegłym roku obroty handlu internetowego w Polsce wyniosły ok. 35 milionów dolarów. Specjaliści przewidują, że w przyszłym roku wartość obrotów polskiego e-biznesu przekroczy już 200 milionów dolarów. Według badań, w Polsce dostęp do Internetu ma 5,5 miliona osób, jednak z Sieci korzysta o jedną trzecią mniej.

Transakcji zaś dokonuje zaledwie kilka procent internautów. Żeby upowszechnić Internet, rząd w przyszłym roku zamierza wyposażyć wszystkie szkoły w pracownie komputerowe podłączone do światowej Sieci.