Elektroniczni maklerzy

Pionierem w tej dziedzinie jest Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska. Rozpoczął przyjmowanie internetowych zleceń maklerskich już w 1996 roku. Według informacji „Rzeczypospolitej”, 30-40 procent nowych rachunków inwestycyjnych w DM BOŚ otwierają inwestorzy, którzy korzystają z aplikacji internetowej.

Usługi takie udostępniły również: Dom Maklerski Wielkopolskiego Banku Kredytowego (co kwartał notuje 30-40-procentowy przyrost rachunków), Dom Inwestycyjny BRE Banku, Bankowy Dom Maklerski PKO BP, Polski Dom Maklerski (obecnie Fortis Securities), Centralny Dom Maklerski Pekao SA, Biuro Maklerskie BPH, Dom Maklerski BMT, RDM Polonia Net i Dom Maklerski Banku Zachodniego.

Popularność wykorzystania Internetu w obsłudze rachunków maklerskich zwiększy się wraz z uruchomieniem nowego systemu giełdowego Warset. Z technicznego punktu widzenia nowy system informatyczny umożliwi bezpośredni kontakt między biurami maklerskimi a giełdą. Dostęp do systemu i przesyłanie informacji będzie się odbywać w czasie rzeczywistym. Wśród korzyści związanych ze zmianami maklerzy najczęściej wymieniają: większą szybkość realizacji transakcji (szczególnie ważne dla aktywnych inwestorów), możliwość handlu w notowaniach ciągłych pojedynczymi akcjami, podział akcji na rynki pod względem ich płynności, a także wprowadzenie różnego rodzaju zleceń.

Rynek czeka także na zmianę niektórych decyzji administracyjnych. Dopóki KPWiG nie umożliwi zamieszczenia w prospektach emisyjnych informacji o zapisach w ofertach publicznych za pomocą Sieci, niemożliwe będzie kupno akcji w ten sposób w ofercie na rynku pierwotnym. Z doświadczeń innych państw wynika jasno, że właśnie duże oferty publiczne są jedną z najlepszych metod zainteresowania początkujących inwestorów indywidualnych giełdą. W pierwszym tygodniu zapisywania się na akcje internetowej spółki T-Online w niemieckim internetowym biurze maklerskim Comdirect na akcje te zapisało się około 90 tysięcy osób, zamawiając ponad 20 milionów papierów.

Większość biur maklerskich za pośrednictwem Internetu umożliwia zawieranie transakcji na rynku akcji warszawskiej giełdy oraz na rynku pozagiełdowym CeTO. Dzięki rachunkowi internetowemu można także dokonywać przelewów środków pieniężnych z rachunku prowadzonego przez dom maklerski na inne rachunki. Możliwe jest także przeglądanie historii i salda rachunku. Niektóre biura przesyłają także drogą elektroniczną (e-mail, SMS) powiadomienia dotyczące rachunku inwestycyjnego (np. potwierdzenia przyjęcia lub realizacji zlecenia, informacji o blokadzie dostępu do usługi) oraz ważnych informacji rynkowych. Takie usługi umożliwia na przykład Dom Maklerski WBK.