Every year, collectors and enthusiasts wonder what Products Rolex will launch, and the extra months of speculation have only magnified the process this year. New are always exciting, but it seems to be forgotten that the brand also discontinues a few models each year - and the most important tend to be those that are removed from the catalogue.

Elektroniczne zaopatrzenie w BGŻ

Bank Gospodarki Żywnościowej będzie korzystał z systemu wspomagającego proces zakupowy. Spółka Xtrade wdroży w BGŻ oprogramowanie klasy eProcurement.

Wdrożone rozwiązanie ma usprawnić dokonywanie zakupów przez bank i obniżyć koszty tego procesu. System eProcurment, oparty na technologii firmy Commerce One, będzie wykorzystywany w całej strukturze organizacyjnej BGŻ. Zakończenie projektu ma nastąpić jeszcze w I połowie br.

W połowie 2003 r. pojawiły się spekulacje o możliwym połączeniu Xtrade z konkurencyjną platformą Marketplanet prowadzoną przez spółkę zależną TP. Do transakcji jednak nie doszło. Xtrade niedługo potem pozyskała innego partnera - eCard SA. Na mocy porozumienia jakie strony zawarły we wrześniu 2003r. eCard przejął wiekszość zadań związanych ze sprzedażą i promocją produktów i usług Xtrade.