Every year, collectors and enthusiasts wonder what Products Rolex will launch, and the extra months of speculation have only magnified the process this year. New are always exciting, but it seems to be forgotten that the brand also discontinues a few models each year - and the most important tend to be those that are removed from the catalogue.

Elektroniczne rządy

Polska znalazła się na czwartym miejscu w rankingu opracowanym przez Economist Intelligence Unit i Oracle - E-governmetn ranking. Pierwsze miejsce zajęła Estonia.

Ranking określa stopień zinformatyzowania administracji państwowej krajów nowoprzyjętych i kandydujących do Unii Europejskiej. Polskę wyprzedziły Estonia, Czechy i Słowenia.

Ranking przygotowany został w oparciu o 35 wskaźników. Najważniejsze to: łatwość połączeń z internetem, infrastruktura technologiczna, otoczenie dla biznesu, dostępność usług internetowych dla firm i dla osób prywatnych, system prawny, zapewnienie szkoleń i stopień wykwalifikowania pracowników, polityka rządu wobec zagadnienia e-government.

Estonia uzyskała w rankingu 5,87 punktu, Polska - 4,74 punktu, Węgry - 4,69 punktu, Turcja - 4,64 punktu, Litwa - 4,62 punktu. Na szarym końcu znalazła się Bułgaria z wynikiem 3,71 punktu.

Jako najważniejsze bariery rozwoju e-government w omawianych krajach, autorzy rankingu wymieniają przestarzałą infrastrukturę teleinformatyczną, niedostateczne przygotowanie techniczne urzędników i niedociągnięcia we wprowadzaniu przyjętych rozwiązań.