Elektroniczne rządy

Polska znalazła się na czwartym miejscu w rankingu opracowanym przez Economist Intelligence Unit i Oracle - E-governmetn ranking. Pierwsze miejsce zajęła Estonia.

Ranking określa stopień zinformatyzowania administracji państwowej krajów nowoprzyjętych i kandydujących do Unii Europejskiej. Polskę wyprzedziły Estonia, Czechy i Słowenia.

Ranking przygotowany został w oparciu o 35 wskaźników. Najważniejsze to: łatwość połączeń z internetem, infrastruktura technologiczna, otoczenie dla biznesu, dostępność usług internetowych dla firm i dla osób prywatnych, system prawny, zapewnienie szkoleń i stopień wykwalifikowania pracowników, polityka rządu wobec zagadnienia e-government.

Estonia uzyskała w rankingu 5,87 punktu, Polska - 4,74 punktu, Węgry - 4,69 punktu, Turcja - 4,64 punktu, Litwa - 4,62 punktu. Na szarym końcu znalazła się Bułgaria z wynikiem 3,71 punktu.

Jako najważniejsze bariery rozwoju e-government w omawianych krajach, autorzy rankingu wymieniają przestarzałą infrastrukturę teleinformatyczną, niedostateczne przygotowanie techniczne urzędników i niedociągnięcia we wprowadzaniu przyjętych rozwiązań.