Elektroniczne rachunki

BillNet i Bankier.pl przeprowadziły quasibadanie rynku płatności elektronicznych rachunków.

84% spośród 1200 ankietowanych na stronach wortalu Bankier, wyraziło zainteresowanie serwisem w rodzaju EBPP (Electronic Bill Presentment and Payment), czyli Elektroniczna Prezentacja i Płatność Rachunków. Jest to usługa umożliwiająca otrzymywanie rachunków w formie elektronicznej oraz opłacanie ich przez Internet. 88% ankietowanych uważa, że wystawcy rachunków, umożliwiając korzystanie z takiej usługi, uatrakcyjniliby swoją ofertę. 78% zaś twierdzi, że gdyby przypominano im o rachunkach, a opłacanie byłoby prostsze, to dokonywali by płatności bardziej terminowo.

Odwiedzający wortal Bankier to głównie osoby z dużych miast, z co najmniej średnim wykształceniem.

BillNet prowadzi właśnie tego typu serwis a obie firmy należą do portfela inwestycyjnego niemieckich funduszów bmp/CEEV.