Every year, collectors and enthusiasts wonder what Products Rolex will launch, and the extra months of speculation have only magnified the process this year. New are always exciting, but it seems to be forgotten that the brand also discontinues a few models each year - and the most important tend to be those that are removed from the catalogue.

Elektrim zbuduje sieć

Inter-Net Polska zbuduje sieć o wielkiej przepustowości.

Inter-Net Polska i Elektrim-Volt (obie są spółkami zależnymi firmy telekomunikacyjnej Elektrim) podpisały umowę o współpracy przy budowie sieci podkładowej wielkiej przepustowości Teranet. Umowę zawarto na dwa lata. Partnerem Elektrimu będzie ZWUT Siemens.

Teraz spółki zamierzają zakupić w zakładach energetycznych niezbędne do realizacji przedsięwzięcia światłowody.

Budowana sieć będzie obejmować swoim zasięgiem cały kraj. Pierwszy etap zostanie zrealizowany już do końca roku i od stycznia będzie uruchomione połączenie Warszawa-Berlin.