Elektrim zbuduje sieć

Inter-Net Polska zbuduje sieć o wielkiej przepustowości.

Inter-Net Polska i Elektrim-Volt (obie są spółkami zależnymi firmy telekomunikacyjnej Elektrim) podpisały umowę o współpracy przy budowie sieci podkładowej wielkiej przepustowości Teranet. Umowę zawarto na dwa lata. Partnerem Elektrimu będzie ZWUT Siemens.

Teraz spółki zamierzają zakupić w zakładach energetycznych niezbędne do realizacji przedsięwzięcia światłowody.

Budowana sieć będzie obejmować swoim zasięgiem cały kraj. Pierwszy etap zostanie zrealizowany już do końca roku i od stycznia będzie uruchomione połączenie Warszawa-Berlin.