Every year, collectors and enthusiasts wonder what Products Rolex will launch, and the extra months of speculation have only magnified the process this year. New are always exciting, but it seems to be forgotten that the brand also discontinues a few models each year - and the most important tend to be those that are removed from the catalogue.

Elektrim uratowany?

Zarząd Elektrimu poinformował o zawarciu wstępnego porozumienia z obligatariuszami. Przewiduje ono pokrycie zobowiązań z kredytu od BRE Banku oraz ze sprzedaży aktywów holdingu, a także zastąpienie obecnych obligacji nową emisją "obligacji zrestrukturyzowanych".

Zarząd holdingu porozumiał się wstępnie z komitetem reprezentującym obligatariuszy posiadających ok. 50% obligacji wymiennych wyemitowanych o wartości 440 mln EUR w sprawie restrukturyzacji zadłużenia.

Porozumienie zakłada wyemitowanie nowych obligacji ("Obligacje Zrestrukturyzowane"), które zastąpią emisję z 1999 r. Do 15 czerwca br. Elektrim zapłaci 200 mln Euro na poczet odsetek i na wykup części nowej emisji. Po tej płatności, do spłaty pozostaną nowe obligacje o wartości ok. 274,1 mln EUR. Sfinansowanie pierwszej płatności ma zostać dokonane ze środków posiadanych obecnie przez spółkę oraz z kredytu konsorcjalnego z BRE Banku w wysokości 100 mln EUR.

Dalszy harmonogram spłat uzależniony jest od pozyskiwania przez Elektrim środków finansowych. Mają one pochodzić ze sprzedaży aktywów holdingu i z kredytów. Następna rata w wysokości 100 mln EUR ma zostać przelana na konta obligatariuszy do 15 grudnia br. Wówczas do spłaty pozostanie ok. 189 mln EUR. Jeśli środki ze sprzedaży aktywów w br. okażą się niewystarczające, także kolejna rata będzie finansowana kredytem.

Obligacje będą zabezpieczone na akcjach Elektrimu Telekomunikacji oraz na innych aktywach Elektrimu. Ostateczny termin wykupu obligacji został przedłużony do lipca 2005 r. (poprzednia data zapadalności obligacji to czerwiec 2004 r.). Porozumienie nie przewiduje możliwości zamiany nowych obligacji na akcje Elektrimu.

Przyznanie kredytu przez BRE Bank jest, w ocenie zarządu Elektrimu, uzależnione jest od rozstrzygnięcia Sądu Arbitrażowego w Wiedniu w sprawie Elektrimu i Deutsche Telecom.