Every year, collectors and enthusiasts wonder what Products Rolex will launch, and the extra months of speculation have only magnified the process this year. New are always exciting, but it seems to be forgotten that the brand also discontinues a few models each year - and the most important tend to be those that are removed from the catalogue.

Elektrim spłaci długi?

Zarząd Elektrimu zaproponował polskim wierzycielom dwie możliwości spłaty swoich zobowiązań. Pierwszy wariant zakłada natychmiastową spłatę 50% długów, drugi natomiast spłatę 20% zobowiązań i odroczenie spłaty pozostałej części zadłużenia do czerwca 2005 r.

Zarząd spółki poinformował także, że nie jest możliwa całkowita spłata zadłużenia spółki. Nie jest też możliwa ocena, w jaki sposób ewentualne ogłoszenie upadłości spółki wpłynie na to, jaką część zadłużenia i w jakim terminie Elektrim będzie mógł spłacić swym wierzycielom.

Przychody Elektrimu wzrosły po pierwszych sześciu miesiącach tego roku o 8%, tj. do poziomu prawie 86 mln zł. Strata netto w pierwszym półroczu br. była o ponad 5% niższa niż w analogicznym okresie ubiegłego roku i wyniosła 292,72 mln zł.