Elektrim spłaci długi?

Zarząd Elektrimu zaproponował polskim wierzycielom dwie możliwości spłaty swoich zobowiązań. Pierwszy wariant zakłada natychmiastową spłatę 50% długów, drugi natomiast spłatę 20% zobowiązań i odroczenie spłaty pozostałej części zadłużenia do czerwca 2005 r.

Zarząd spółki poinformował także, że nie jest możliwa całkowita spłata zadłużenia spółki. Nie jest też możliwa ocena, w jaki sposób ewentualne ogłoszenie upadłości spółki wpłynie na to, jaką część zadłużenia i w jakim terminie Elektrim będzie mógł spłacić swym wierzycielom.

Przychody Elektrimu wzrosły po pierwszych sześciu miesiącach tego roku o 8%, tj. do poziomu prawie 86 mln zł. Strata netto w pierwszym półroczu br. była o ponad 5% niższa niż w analogicznym okresie ubiegłego roku i wyniosła 292,72 mln zł.